Ge en gåva

Just nu pågår flera stora kriser runt om i världen. Du behövs mer än någonsin för att hjälpa barnen och familjerna som tvingats fly från sina hem och sin trygghet.

I konfliktområden, avlägsna byar och längs flyktvägarna ger UNHCR skydd och nödhjälp till människor i nöd.

300 kronor kan räcka till ett skolpaket som ger ett barn på flykt hopp om framtiden. Att kunna läsa och skriva ger en bättre framtid. Din hjälp är viktig.

Fyll i ditt personnummer så hämtas din adress.
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).