Ge en gåva

Just nu pågår flera stora kriser runt om i världen. Du behövs mer än någonsin för att hjälpa barnen och familjerna som tvingats fly från sina hem och sin trygghet.

I konfliktområden, avlägsna byar och längs flyktvägarna ger UNHCR skydd och nödhjälp till människor i nöd.

300 kronor kan räcka till ett skolpaket som ger ett barn på flykt hopp om framtiden. Att kunna läsa och skriva ger en bättre framtid. Din hjälp är viktig.

Kontaktuppgifter
Fyll i ditt personnummer så hämtas din adress.
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).