Gåva till Centralamerika

UNHCR, FN:s flyktingorgan, hjälper tusentals flyktingar och migranter från Honduras och El Salvador som har vandrat genom Guatemala till Mexiko.

Fattigdom och våld i Centralamerika

Tusentals barn, kvinnor och män har flytt från våld och fattigdom i Honduras till fots. De har korsat gränsen från Guatemala till Mexiko – mot ett bättre liv.

UNHCR har över 45 personal i delstaten Chiapas, Mexikos sydligaste delstat som gränsar till Guatemala.

Hjälp vid gränsen

UNHCR:s fältarbetare hjälper till med att registrera asylsökande och att identifiera människor som har särskilda behov så att de får rätt hjälp snabbt.

Det är viktigt att människor som söker asyl och de som är på resande fot tas om hand på ett säkert sätt.

UNHCR är även på plats och hjälper längs gränserna i Guatemala och Honduras.

Ett av världens farligaste länder

De senaste åren har befolkningen i norra Centralamerika varit utsatt för extremt våld, stor otrygghet, organiserad brottslighet och begränsade ekonomiska möjligheter. Enligt FN är Honduras ett av världens farligaste länder att leva i.

UNHCR vill påminna alla länder längs den rutten att människorna som flyr är i stor fara. Det är viktigt att de får söka asyl och att ansökningarna bedöms på rätt sätt innan något beslut om utvisning/avvisning tas.

Kvinnor, barn och HBTQ-personer

Det utbredda våldet i regionen påverkar särskilt kvinnor, barn och HBTQ-personer. Diskriminering, tvångsrekrytering, sexuella övergrepp och könsrelaterat våld ökar lavinartat och utsatta grupper blir lättare offer för faror längs flyktvägarna. De riskerar att utsättas för människohandel och kriminella gäng.

UNHCR skyddar utsatta människor – både i hemlandet, längs flyktingvägarna och i asyllandet.

Du kan hjälpa människor på flykt!

Du kan hjälpa människor som flyr från våld och förföljelse. Stöd UNHCR:s arbete i världen och hjälp barn och familjer i nöd. Du kan rädda liv.

Ge en gåva idag!

Kontaktuppgifter
Fyll i ditt personnummer så hämtas din adress.

För att ha möjlighet att ta emot din gåva och ge dig som givare en bra service behandlar vi dina personuppgifter enligt GDPR, läs villkoren här.