Bli stödföretag

Bli stödföretag från 10 000 kronor och uppåt, och skydda människor som tvingats på flykt från krig och förföljelse. Er gåva räddar liv samtidigt som ni får ett digitalt paket att sprida till kunder och anställda. Tillsammans kan vi göra världen bättre. Varmt tack!

Kontaktuppgifter
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).