Jag vill hjälpa

Våldsamma strider och matbrist i länder som Sydsudan, Nigeria och Jemen tvingar miljoner människor på flykt. Många barn är svårt undernärda. Läget akut. 

I världens största flyktingkriser är hjälpbehoven är enorma.

UNHCR finns på plats i städer, läger och avlägsna byar och ger skydd och delar ut förnödenheter som mat, vatten och mediciner.

300 kronor kan räcka till 24 vattendunkar. I en flyktingkris är tillgången till rent vatten livsavgörande - varje droppe räknas. Du kan rädda liv.

Kontaktuppgifter
Fyll i personnummer så hämtas din adress.
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).