Hjälp till Sydsudan

Konflikter och brist på mat i Sydsudan tvingar miljoner människor att lämna sina hem. Många barn är svårt undernärda eller sjuka – de behöver vård.

UNHCR finns på plats med tält och nödhjälp som mat, vatten och mediciner. Du kan hjälpa barn och familjer på flykt att överleva.

242 kronor räcker till en barnsjuksköterska i en dag. Rädda liv på barn som flyr från Sydsudan.

Kontaktuppgifter
Fyll i personnummer så hämtas din adress.
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).