Ge en gåva

Våldsamma strider och matbrist i länder som Sydsudan, Nigeria och Jemen tvingar miljoner människor på flykt. Många barn är svårt undernärda. Läget akut. 

I världens största flyktingkriser är hjälpbehoven är enorma.

UNHCR finns på plats och hjälper i städer, läger och avlägsna byar. Skydd och förnödenheter som mat, vatten och mediciner hjälper familjer att överleva.

300 kronor kan räcka till 24 vattendunkar. I en flyktingkris är tillgången till rent vatten livsavgörande - varje droppe räknas. Du kan rädda liv.

Kontaktuppgifter
Fyll i personnummer så hämtas din adress.
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).