Bli vänföretag

Skydda människor som tvingats på flykt från krig och förföljelse. Er gåva räddar liv, ger människor på flykt en trygg vardag och hopp om en bättre framtid.

Som vänföretag får ni ett digitalt paket och video anpassad till ert företag. Tillsammans kan vi göra världen bättre. Varmt tack!

Kontaktuppgifter
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).