Namal Ali Dut och hennes dotter Oma är på flykt från Sydsudan och har sökt skydd i Uganda. Att ge utsatta kvinnor på flykt ett hälsopaket räddar liv.
Namal och hennes dotter Oma är på flykt från Sydsudan. Du kan beställa ett hälsopaket som hjälper henne att vara frisk.

Hälsopaket för kvinnor

Beställ ett hälsopaket till en kvinna på flykt.

Hälften av alla människor på flykt är kvinnor. De tvingas ofta lämna sina hem med få ägodelar eller ingenting alls, och är extra sårbara under flykten.

Ett hälsopaket som hjälper en kvinna på flykt att sköta sin hygien och undvika farliga infektioner innehåller:

  • En årsförbrukning av bindor.
  • En 15-liters vattendunk för att hämta rent vatten.
  • En årsförbrukning av tvål för att hålla sig frisk.
180