Bli månadsgivare idag

Hjälp barn och familjer som tvingas fly över Medelhavet.

Barndomen ska inte sluta i Medelhavet. Ingen ska behöva göra den livsfarliga resan till säkerhet och trygghet. UNHCR, FN:s flyktingorgan, ger skydd och nödhjälp till människor på flykt.

Du behövs mer än någonsin. Bli månadsgivare idag!

Kontaktuppgifter
Fyll i ditt personnummer så hämtas din adress automatiskt.
Kontouppgifter
Endast 4 siffror (inga mellanslag eller tecken. Swedbank-kunder utelämnar femte siffran).
Max 12 siffror (inga mellanslag eller tecken).
Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).