fbpx Skänk din aktieutdelning | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Skänk din aktieutdelning

Visste du att du kan skänka din aktieutdelning till Sverige för UNHCR utan avdrag för skatt? En gåva som räddar liv!

För första gången är syrier den största flyktingbefolkningen inom UNHCR:s mandat. I juni 2014 var fler än 3 miljoner syrier på flykt från kriget. Det är 23 procent av alla flyktingar som får hjälp av UNHCR i världen.
Foto: UNHCR
Barn och familjer i Syrien flyr för att överleva. Att skänka din aktieutdelning till människor på flykt räddar liv.

Skattefri utdelning till UNHCR:s arbete

Sedan 2006 är det möjligt för privatpersoner att skattefritt skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål.

Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså skänka en kontant utdelning av ditt bolags vinst – helt skattefritt.

Villkor för skattefri utdelning

Villkor för att skänka din aktieutdelning till Sverige för UNHCR utan avdrag för skatt:

 • Det är kontant utdelning från ett bolag. Det gäller såväl börsnoterade bolag som fåmansbolag.
 • Aktierna är registrerade på dig som privatperson.
 • Du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman äger rum.

Hur gör jag som privatperson?

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra Sverige för UNHCR till mottagare, rättighetshavare, till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.

Skriv ut gåvoblanketten och kontakta därefter din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig.

Hur gör jag som ägare av fåmansbolag?

Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kontakta din bank så betalar de ut utdelningen till Sverige för UNHCR. Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagets hemsida för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte redan fått inbjudan som aktieägare.

Ladda ned blanketter:

Sverige för UNHCR:s uppgifter:

 • Organisationsnummer: 802426-1250
 • Gåvomottagare/Rättighetshavare: Sverige för UNHCR
 • Utdelningsadress: Sverige för UNHCR, c/o The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm
 • PG 900164-5

Registrering av dina gåvor

På grund av banksekretess får vi inte alltid fullständig information om vem som överför värdepapper eller utdelning.

För att vi ska kunna bekräfta att vi mottagit dina värdepapper eller din utdelning ber vi dig därför att kontakta oss via mejl eller telefon för att informera om antal och typ av värdepapper du fört över. Med den informationen har vi möjlighet att återkoppla till dig som givare att vi tagit emot din gåva.

Meddela oss gärna om din aktieutdelningsgåva genom att skicka e-post till: charlotte.wistrom@sverigeforunhcr.se.

Exempel på hur din aktieutdelning kan göra skillnad:

 • 5 000 kronor räcker till nödpaket åt 13 familjer på flykt med liggunderlag, köksgeråd och presenning.
 • 10 000 kronor räcker till 33 skolpaket med skolbänk, skolböcker och pennor.
 • 15 000 kronor räcker till 3 familjetält som ger tak över huvudet, skydd och känslan av ett hem.

Varmt tack för ditt stöd!

Kontakta mig!

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Frågor och svar: skänka din aktieutdelning

Open

Vem kan skänka utdelningen?

Du som privatperson kan skänka din aktieutdelning.

Open

När ska jag ge bort aktieutdelningen?

Det är viktigt att donationen görs innan du som privatperson erhåller aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman har fattat beslut om utdelning.

Open

Vem kan jag ge aktieutdelningen till för att bli skattebefriad?

Mottagaren av aktieutdelningen behöver vara en icke skattepliktig organisation. Ideella organisationer med 90-konto är skattebefriade.

Sverige för UNHCR har 90-konto Pg 90 01 64-5.

Open

Hur gör jag med aktieutdelning från börsnoterade bolag?

 1. Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska skänka och hur mycket.
 2. Gör Sverige för UNHCR till rättighetshavare till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
 3. Har du ett VP-konto fyller du i blanketten aktieutdelning gåvoblankett. Det ska sedan registreras av ditt kontoförande institut.
 4. Har du depå bör du vända dig till din bank då alla banker inte har samma tillvägagångssätt.
Open

Hur gör jag med aktieutdelning från fåmansbolag?

 1. Bolagets styrelse ska upprätta aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.
 2. Bestäm innan årsstämman om du vill skänka utdelningen till UNHCR:s arbete för att skydda och hjälpa människor på flykt.
 3. Upprätta gåvobrev utställt till Sverige för UNHCR.
 4. Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.

Med gåvobrevet ska du skicka med utdelningskuponger för Sverige för UNHCR att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning. Exempel på utdelningskuponger.

Meddela oss gärna om din aktieutdelningsgåva genom att skicka e-post till charlotte.wistrom@sverigeforunhcr.se

Open

Måste jag skänka all aktieutdelning?

Nej, du behöver inte skänka all aktieutdelning. Du kan skänka en del av din aktieutdelning men måste då öppna ett nytt VP-konto för de aktier vars utdelning du vill skänka till Sverige för UNHCR. Det kostar inget att öppna ett VP-konto.

Open

Gäller gåvan tills vidare?

Om inget annat anges gäller gåvan tills vidare. För att göra en ändring måste du på nytt fylla i blanketten aktieutdelning gåvoblankett och i den kryssa i rutan avregistrering.