Testamentera till Sverige för UNHCR

  • När du testamenterar till Sverige för UNHCR går din gåva människor på flykt, som flickan med sin farmor, som har fått skydd av UNHCR i Sydsudan.
    När du testamenterar till Sverige för UNHCR går din gåva människor på flykt, som flickan med sin farmor, som har fått skydd av UNHCR i Sydsudan.
Vet du om att du kan skriva ett testamente och ange Sverige för UNHCR som förmånstagare?

Att skriva in Sverige för UNHCR i ditt testamente är ett fint sätt att vara med och bidra till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Även en liten del av din kvarlåtenskap kan göra stor nytta.

Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska hända med dina ägodelar när du dör. Att skriva testamente är varken märkvärdigt eller konstigt. Och för de flesta av oss dessutom ganska enkelt.

Du kan testamentera dina tillgångar till vem du vill. Bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn i rakt nedstigande led) har dock alltid rätt till hälften av arvet.

Ett testamente behöver uppfylla några formella krav för att vara giltigt. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Dessa vittnen behöver inte ta del av dess innehåll men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett korrekt testamente eller om tillgångarna ska delas upp på flera förmånstagare eller du önskar särskilda villkor och förbehåll bör du kontakta en familjejurist, exempelvis via din bank eller en begravningsbyrå.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Charlotte Wiström, ansvarig för stora gåvor
charlotte.wistrom@sverigeforunhcr.se
08-121 490 33

Använd gärna vår mall som exempel på formulering för testamente.

Bilagor