Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Fakta och siffror

November 23, 2019

70 miljoner människor är på flykt i världen. Barn och familjer betalar priset för krig och konflikter. Varje gång du blinkar tvingas en människa att lämna sitt hem.