Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

UNHCR:s arbete

UNHCR har världens uppdrag att skydda flyktingar. Vi delar ut livräddande nödhjälp, kämpar för flyktingars rättigheter och ger dem en trygg framtid.

Din hjälp behövs idag!

Akut: Hindra spridning av coronaviruset

Hans Rosling om UNHCR

Det måste bli fred. Kriget måste vinnas. Och vi måste se till att UNHCR får pengarna.

Hans Rosling