Nobels fredspris

  • Båtflyktingar från Vietnam.
    Båtflyktingar från Vietnam.
UNHCR har belönats med Nobels fredspris två gånger.

Den första gången var 1954, bara några år efter organisationens grundande. Då fick UNHCR fredspriset för sina insatser för människor på flykt i Europa efter andra världskriget.

"Ett erkännande av att världens flyktingar inte är bortglömda."

Andra gången UNHCR fick Nobels fredspris var 1981, då för sitt globala och humanitära arbete med att hjälpa världens flyktingar trots de politiska hinder organisationen möter. Den dåvarande flyktingkommissarien, Poul Hartling, kallade utmärkelsen ”ett erkännande av att världens flyktingar inte är bortglömda”.

Insatser för freden

Nobelkommittén har också delat ut priset fem gånger till enskilda flyktingar som övervunnit sina personliga tragedier och gjort viktiga insatser för freden. En av dem var Willy Brandt som flydde från Tyskland för att undgå Gestapo och som senare blev Västtysklands förbundskansler.