Miljoner flyr från Venezuela

Flykten från Venezuela är den största i Latinamerikas nutida historia. Sedan 2014 har 3 miljoner människor lämnat landet som befinner sig i politisk, humanitär och ekonomisk kris.

Människor som UNHCR har träffat berättar om hunger, brist på sjukvård, osäkerhet, hotelser och rädsla. Familjer, ursprungsfolk, HBTQ-personer, ensamma kvinnor, barn, unga pojkar och flickor – alla lever i extrem utsatthet. De ser ingen annan lösning än att lämna sitt land i försök att leva i värdighet och bygga upp en framtid.

De flesta som flyr söker skydd i Colombia, Chile, Peru och Ecuador. Grannländerna har visat solidaritet och håller gränserna öppna. Nu är deras resurser på bristningsgränsen.

UNHCR finns plats med nödhjälp som mat, kläder, tält, filtar och sjukvård. Hjälpen längs flyktvägarna har stärkts. Extra stöd ges till de mest utsatta.

Vill du hjälpa?

Du kan rädda liv. Det är enkelt att stödja UNHCR. Ge en gåva som hjälper barn och familjer på flykt.