fbpx 10 fakta om HBTQ, UNHCR och Pride Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

10 fakta om HBTQ, UNHCR och Pride

Juni 16, 2015

Stockholm Pride är en festival för alla som vill sätta hatbrott och fördomar på agendan. Det vill UNHCR, så vi har gjort en ordlista och samlat 10 fakta.

HBTQ-aktivisten Bianka Rodriguez firar Pride i San Salvador.
Foto: UNHCR/Tito Herrera
HBTQ-aktivisten Bianka Rodriguez firar Pride i San Salvador. Hon kämpar för hbtq-personers och HIV-positivas rättigheter i El Salvador, ett av världens farligaste länder. Risken för att hbtq-personer utsätts för mord, sexuellt våld och gänghot är stor. Hjälporganisationen COMCAVIS Trans har dokumenterat att mer än 600 hbtq-personer och två hbtq-aktivister dödats de senaste 20 åren. Hundratals flera har tvingats fly från sina hem.

Pride sätter hatbrott, fördomar och diskriminering på agendan

Stockholm Pride närmar sig med stormsteg – i år är den digital.

Det är en festival för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och alla andra som vill vara med och sätta hatbrott, fördomar och diskriminering på agendan. Det vill UNHCR.

Så nu vi har skrivit ihop liten ordlista och samlat 10 fakta som vi tror du kommer gilla.

Ordlista:

 • Homosexuell – en person som gillar personer av samma kön.
 • Heterosexuell – en person som gillar personer av motsatt kön.
 • Bisexuell – en person som gillar båda könen.
 • Transperson – kan vara antingen homosexuella, bisexuella eller heterosexuella.
 • Queer – kan den person kalla sig som ifrågasätter reglerna för sitt kön eller att heterosexualitet är det "normala".
 • Intersex – handlar om att våra kroppar är olika. En person kan födas med en variation som inte stämmer överens med vad som är typiskt manligt eller kvinnligt.
 • HBTQI – står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
 • LGBTI – är det engelska uttrycket för hbtqi och står för Lesbian, Gay men, Bisexual, Transgender och Intersex.
 • SOGI - står för Sexual Orientation and/or Gender Identity och betyder sexuell läggning och/eller könsidentitet på svenska.

10 fakta om HBTQ, UNHCR och Pride

 1. Poeten och lärarinnan Sapfo (Sappho), som levde på ön Lesbos runt 590 f Kr, skrev om kärlek mellan kvinnor. Därav uttrycket lesbisk kärlek. (källa RFSL - fantastisk läsning om HBT-historien)
 2. Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning eller könsidentitet står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.
 3. Ingen ska behöva dölja sin identitet eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd. Det strider också mot de mänskliga rättigheterna.
 4. UNHCR anser att varje person som utsätts för angrepp, omänsklig behan­dling eller allvarlig diskriminering på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet - och vars regering är oförmögen eller ovillig att skydda personen - ska bli erkänd som flykting. Läs om hur UNHCR hjälper HBTQ-flyktingar.
 5. Många länder har kriminaliserat homosexualitet. I en del länder tillämpas grymma straff, som piskning, mot homosexuella.
 6. I fem länder i världen straffas homosexualitet med döden: Iran, Mauretanien, Sudan, Saudiarabien och Jemen. Även i vissa delar av Somalia och Nigeria kan homosexuella dömas till döden.
 7. I den svenska asyllagen står att ingen får utvisas till ett land där personen riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning.
 8. Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. I den individuella prövningen ingår att ta hänsyn till sökandens könsidentitet och sexuella läggning.
 9. I vissa länder idag anses fortfarande HBTQ-personer vara ”sjuka”. I Sverige avkriminaliseras sex mellan personer av samma kön 1944.
 10. Pride – betyder ”stolthet” på engelska. Priderörelsens mål är att du ska vara stolt för den du är och att ingen ska behöva dölja sitt rätta jag.
Jag vill hjälpa
Av: Ulrika Forsberg, Webbansvarig