fbpx Årsredovisning | Sverige för UNHCR Skip to main content

Hjälp flyktingar, varje månad!

Årsredovisning

Sverige för UNHCR:s årsredovisning visar att vårt arbete inte är möjligt utan våra generösa givare. Tack till alla som ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Det förföljda Rohingyafolket flyr från Myanmar.
Foto: Lotta Härdelin/Dagens Nyheter
Det förföljda Rohingyafolket flyr från våld i Myanmar. I år har våra givare stöttat flyktingar med 240 miljoner kronor. Varmt tack!

Sammanfattning 2019

Om vår insamling

 • Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.
 • Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
 • Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad.
 • Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar deras kvalitetskod.

240 miljoner kronor till människor på flykt

Sverige för UNHCR har under 2019 samlat in totalt 258,5 miljoner kronor. Bidraget till människor på flykt – det vill säga ändamålskostnader – uppgick till 240,4 miljoner kronor. Det innebär att 82 procent av insamlade pengar skickas direkt till människor som behöver hjälp.

Läs hela årsredovisningen här

Under året har 124 200 privata givare donerat pengar till Sverige för UNHCR. En stor andel väljer även att regelbundet stödja UNHCR:s arbete som månadsgivare. Den 31 december 2019 hade Sverige för UNHCR totalt 77 200 aktiva månadsgivare.

Kampanjer

Under 2019 genomfördes ett flertal större kampanjer riktade till allmänheten.

Insamlingsvecka med Aftonbladet: I april arrangerade Aftonbladet och Sverige för UNHCR en insamlingsvecka med inslag och intervjuer i nyhetskanalen AB Morgon med representanter från Sverige för UNHCR och kändisar som Clara Henry och Morgan Alling.

Ramadan: I maj lanserade Sverige för UNHCR en insamlings- och engagemangskampanj inför högtiden Ramadan genom digital riktad annonsering, pressbearbetning och insamling utanför moskéer i Stockholm och Malmö.

Global Trends och Human Facts: På internationella flyktingdagen den 20 juni rapporterade UNHCR i sin årliga publikation Global Trends att 70,8 miljoner människor var på flykt i slutet av 2018. Rapporten återspeglades i kampanjen Human Facts som berättar om människorna bakom siffrorna – och diskuterades under ett seminarium i Almedalen. Liksom tidigare år gav rapporten bra synlighet för UNHCR i media.

Pride och IKEA Regnbågskasse: Under sommarens Pridefestivaler lanserade IKEA Sverige tillsammans med Sverige för UNHCR en specialversion av den traditionella blå IKEA-kassen. ”Regnbågskassen” gick att köpa på IKEA:s varuhus i Sverige. Försäljning av Regnbågskassen resulterade i en donation från IKEA Sverige på 342 000 kronor till förmån för UNHCR:s arbete för HBTQ-flyktingar.

Julinsamling: Med reklamfilm i TV4, e-postmarknadsföring, annonsering i sociala kanaler och tidningar uppmanades allmänheten att sprida värme till människor på flykt genom att beställa julgåvor i gåvoshoppen. Företag fick chansen att ge bort klimatpaket till anställda och kunder i julgåva.

Akelius Foundation matchar: Under november och december matchade Akelius Foundation alla engångsgåvor från privatpersoner, stiftelser och företag till Sverige för UNHCR.

Under perioden genomfördes insamling av gåvor på Fars Dag, Black Friday och under julen. Matchningar stärker engagemanget och kreativiteten. Insamlingen under november och december ökade med 66 procent jämfört med 2018.

Akuta kriser

2019 innebar flera akuta kriser för människor på flykt runt om i världen. Sverige för UNHCR genomförde öronmärkta insamlingar till Syrien efter ökat våld i oktober, och människor drabbade av cyklonerna Idai och Kenneth som slog till mot södra Afrika i mars.

När krisen i Venezuela ökade skickade Sverige för UNHCR en medarbetare till området som rapporterade om situationen i Tv-intervjuer, radioinslag och övrig media.

Bidrag från företag och stiftelser

IKEA Foundation fortsätter att vara Sverige för UNHCR:s största partner med en donation på 47,9 miljoner kronor.

Sverige för UNHCR får 20,4 miljoner kronor i utdelning av Svenska Postkodlotteriet. Utöver det får Sverige för UNHCR 4,5 miljoner kronor för specialprojektet ”Next Generation: Kids and Integration” i Rwanda – ett samarbete med Rädda Barnen på totalt 9 miljoner kronor.

H&M Foundation skänkte 966 000 kronor i katastrofstöd för att hjälpa syriska flyktingar i Turkiet.

Lindex Sverige genomför två ”Runda Upp-kampanjer” som tillsammans ger 3,9 miljoner. I maj, en kampanj till förmån för kvinnor och flickor på flykt som ger 1,6 miljoner kronor. I december, en kampanj till förmån för familjer på flykt med fokus på matchningen från Akelius Foundation som ger 2,3 miljoner kronor.

Stiftelsen Einar Belvén visar åter sitt starka engagemang för flyktingar och skänker 1 miljon kronor till UNHCR:s arbete för människor på flykt i och omkring Syrien.

The World We Want Foundation stöttar UNHCR med 2,3 miljoner kronor som går till ett projekt för barns utbildning på ön Samos i Grekland.

Efter fastighetsmiljardären Roger Akelius löfte om att dubbla gåvor till tre hjälporganisationer annonserar Sverige för UNHCR efter en generös miljardär i Dagens Industri. Akelius svarar i en kärleksfull kontaktannons och går med på att Akelius Foundation även matchar Sverige för UNHCR:s insamling under november och december. Matchningen innebär en extra intäkt på 32,2 MSEK.

Människor på flykt i slutet av 2019

 • I slutet av 2019 befann sig 79,5 miljoner människor på flykt i världen. Det är en procent av jordens befolkning.
 • 45,7 miljoner är på flykt i sitt hemland, de kallas internflyktingar (det engelska ordet är Internally Displaced People, IDP).
 • 29,6 miljoner är flyktingar, de har sökt skydd utanför sitt hemland.
 • 4,2 miljoner är asylsökande som inte har fått beslut om sin ansökan.
 • 85 procent av världens flyktingar bor i ett grannland – bland dem några av världens fattigaste länder.
 • Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från fem länder – Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar.
 • 30-34 miljoner barn är på flykt.
 • På 10 år har antalet människor på flykt fördubblats – från 41 miljoner till 79,5 miljoner.

Stort tack

Stort tack till alla våra givare – privatpersoner och företag – som engagerar sig för utsatta människor långt från Sveriges gränser. Det är ni som gör UNHCR:s arbete mögligt. Tillsammans gör vi skillnad.