Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Årsredovisning

Sverige för UNHCR:s årsredovisning visar att vårt arbete inte är möjligt utan våra generösa givare. Tack till alla som ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Sammanfattning 2018

Om vår insamling

  • Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.
  • Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
  • Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad.
  • Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s kvalitetskod.

Sverige för UNHCR har under 2018 samlat in  260 miljoner kronor. De totala intäkterna uppgick till 284 miljoner kronor. 

237 miljoner till människor på flykt

Bidraget till UNHCR:s arbete för människor på flykt, det vill säga ändamålskostnader, uppgick till 237 miljoner kronor. Det innebär att 83 procent av insamlade pengar skickas direkt till människor som behöver hjälp.

Läs hela Sverige för UNHCR:s årsredovisning som PDF.

Under året har 132 900 privata givare donerat pengar till Sverige för UNHCR. En stor andel väljer att regelbundet stödja UNHCR:s arbete som månadsgivare. Den 31 december 2018 hade Sverige för UNHCR totalt 73 000 aktiva månadsgivare.

Generellt märktes ett minskat intresse och engagemang för människor på flykt under 2018 jämfört med 2015 och 2016 då flyktingfrågan fick stort genomslag i media.

Kampanjer under 2018

Under året genomfördes ett flertal större kampanjer riktade till allmänheten.

I mars 2018 uppmärksammades sjuårsdagen av utbrottet av kriget i Syrien med ett event på Kungliga Dramaten i Stockholm. Medverkande var Doaa al Zamer, syrisk flykting vars liv skildras i boken HOPP av UNHCR:s Melissa Fleming.

I juni inleddes ett samarbete med PR-byrån Prime för att lyfta medvetenheten om den akuta flyktingfrågan. Kampanjen Human Facts har sin utgångspunkt i rapporten Global Trends 2017 och lanserades på flyktingdagen den 20 juni.

Under hösten gjordes en akutinsamling till Indonesien där en kraftig jordbävning och tsunami ödelade ön Sulawesi. Även svälten i Jemen uppmärksammades under hösten.

I årets julkampanj spred vi värme till människor på flykt. Vintern väntar inte tog sin utgångspunkt ur kylan – för människor på flykt och klimatet i världen. Aftonbladet gick in som samarbetspartner med flera artiklar på aftonbladet.se och uppmanade till insamling – där Aftonbladet säljs.

Företagssamarbeten och stiftelser

IKEA Foundation var vår största partner under året och bidrog med 43,2 miljoner kronor, en minskning från tidigare år.

I februari 2018 erhöll Sverige för UNHCR 24 miljoner kronor i basstöd från Svenska Postkodlotteriet. Tack alla lottlöpare!

Bröderna Norberg skänkte sin vinst på 350 000 kronor efter en spelning i Postkodmiljonären.

H&M Foundation donerade 20 miljoner kronor under 2018. De sponsrade även en ny utbildningsrapport och det första TEDx någonsin i ett flyktingläger – inspelningen gjordes i Kakuma i Kenya.

Weekday som tillhör H&M-gruppen hade en insamlingskampanj i samband med flyktingdagen. Det genererade närmare 300 000 kronor.

Lindex Sverige AB har under 2018 haft två ”runda upp-kampanjer” i butik till förmån för UNHCR. Den första var i samband med flyktingdagen den 20 juni som gav 900 000 kronor. Den andra pågick under hösten och genererade 2,2 miljoner kronor till UNHCR:s arbete i Jemen. Lindex har även gett en gåva på 100 000 kronor.

Stiftelsen Einar Belvén har fortsatt att vara en viktig samarbetspartner och har i december 2018 donerat 2 miljoner kronor till UNHCR:s arbete i Syrien.

För att stärka vår företagsinsamling har vi under året arbetat med tjänstedesignbyrå Antrop - ett arbete som Antrop gjort helt pro bono.

Åsa Widell, ny generalsekreterare

I maj utsågs Åsa Tillberg Widell till ny generalsekreterare för Sverige för UNHCR. Åsa har en bakgrund som journalist och lång erfarenhet från ledande poster i mediabranschen, senast som VD för Nyhetsbolaget inom Bonnier och dess för innan som redaktionschef för Dagens Nyheter.

Stort tack

Stort tack till alla våra givare – privatpersoner och företag – som engagerar sig för utsatta människor långt från Sveriges gränser. Det är ni som gör UNHCR:s arbete mögligt. Tillsammans gör vi skillnad.