fbpx Årsredovisning | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Årsredovisning

Sverige för UNHCR:s årsredovisning visar att vårt arbete bara är möjligt tack vare våra ovärderliga givare. Tack till dig som ger människor på flykt nödhjälp, skyddar deras rättigheter och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Det förföljda Rohingyafolket flyr från Myanmar.
Foto: Lotta Härdelin/DN
Det förföljda Rohingyafolket flyr från våld i Myanmar. I år har våra givare stöttat flyktingar med 290 miljoner kronor. Varmt tack!

Sammanfattning 2020

Om vår insamling

 • Alla gåvor är frivilliga och sker på givarens villkor.
 • Insamlingen sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids.
 • Sverige för UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad.
 • Sverige för UNHCR är medlem i branschorganisationen Giva Sverige och tillämpar deras kvalitetskod.

290 miljoner kronor till människor på flykt

Sverige för UNHCR har under 2020 samlat in totalt 290,4 miljoner kronor (258,5 MSEK 2019). Bidraget till människor på flykt – det vill säga ändamålskostnader – uppgick till 266 miljoner kronor. Det innebär att 80 procent av insamlade pengar skickas direkt till människor som behöver hjälp.

Läs hela årsredovisningen här

Under året har 142 200 privata givare donerat pengar till Sverige för UNHCR. En stor andel väljer även att regelbundet stödja UNHCR:s arbete som månadsgivare. Den 31 december 2020 hade Sverige för UNHCR totalt 76 000 aktiva månadsgivare (77 200 månadsgivare 2019).

Från och med 1 januari 2020 uppgår Generalsekreterarens lön till 88 000 kronor per månad. Ingen övertidsersättning utgår och generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra löneförmåner.

Kampanjer

Under 2020 genomfördes ett flertal större kampanjer riktade till allmänheten.

 • I april lanserades en kampanj inför högtiden Ramadan genom digital annonsering, pressbearbetning och insamling.
 • Inför internationella flyktingdagen den 20 juni rapporterade UNHCR i sin årliga publikation Global Trends att 79,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2019. Liksom tidigare år gav rapporten bra synlighet för UNHCR i media.
 • 1 juni 2020 började specialversion av den traditionella blå IKEA-kassen – Regnbågskassen – att säljas i varuhus och på ikea.se för andra året. Överskottet från försäljningen gick till UNHCR:s arbete med HBTQI-flyktingar.
 • Efter att ha tilldelats Jernspirans hederspris visades utställningen Hoppet om ett hem på Stockholms Centralstation 31 augusti—6 september. I samarbete med fotografen Pieter ten Hoopen presenterades berättelser om människor på flykt som anlände till Sverige under 2015. Utställningen följdes upp med kampanjen #tb15 på Instagram med bilder på flyktingar i Europa.
 • Julinsamling: med reklamfilm i TV4, e-postmarknadsföring, annonsering i sociala kanaler och tidningar uppmanades allmänheten att sprida värme till människor på flykt genom att beställa julgåvor i gåvoshoppen. Företag fick chansen att ge bort julpaket till anställda och kunder.

Akuta kriser

Den 11 mars förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) utbrottet av coronaviruset som en pandemi.

Aldrig någonsin tidigare har flyktinghjälpen ställts inför en kris av den här omfattningen. Covid-19 har förvärrat en redan svår tid med flera akuta nödlägen i världen. Det finns inget globalt eldupphör. UNHCR kämpar för att flyktingar inte glöms bort i coronakrisen.

2020 genomfördes insamlingar till flera akuta kriser:

 • Ökat våld i norra Syrien i februari.
 • Coronakris och fattigdom i Jemen.
 • Explosionerna i Beiruts hamn i början av augusti.
 • Branden i Moria-lägret på Lesbos i Grekland i september.
 • Strider i regionen Tigray i norra Etiopien i november.
 • Från snöstormar i Syrien till översvämningar i Libanon. Vinterhjälp till familjer på flykt som kämpar för att överleva.

Gåvor från företag och stiftelser

 • Intäkterna från julkampanjen under 2019 dubblades av Akelius Foundation. Dubblingen som gav en extra intäkt på 32 miljoner kronor räknas in i årsredovisningen för 2020.
 • IKEA Foundation fortsätter att vara en av Sverige för UNHCR:s största partner med en donation på 28,8 miljoner kronor.
 • IKEA Sverige: Överskottet från försäljningen av regnbågskassen ledde till en donation på en miljon kronor.
 • Sverige för UNHCR fick 21 miljoner kronor i utdelning av Svenska Postkodlotteriet. Utöver det 2,1 miljoner kronor till arbetet med covid-19.
 • Lindex Sverige genomför varje år två ”Runda Upp-kampanjer”. Under 2020 genererade detta 3,2 miljoner kronor. 2,3 miljoner kronor för en kampanj till förmån för familjer på flykt med fokus på Akelius Foundations matchning i december 2019, samt 941 677 kronor från en kampanj i augusti till förmån för barns rätt till utbildning.
 • Solvatten donerade 2 592 vattendunkar till UNHCR i Uganda. Vi har nu ingått ett långsiktigt samarbete med Solvatten som kommer att fortsätta donera vattendunkar.
 • Sverige för UNHCR har tillsammans med Baby Björn skickat 5 000 bärselar till UNHCR:s flyktingläger i Colombia.
 • Ett samarbete med Edenred har genomförts under 2020 och gav en intäkt på 311 397 kronor.

Människor på flykt i slutet av 2020

I slutet av 2020 befann sig 82,4 miljoner människor på flykt från krig och konflikter i världen. En procent av jordens befolkning betalar priset för världens konflikter, av dem är:

 • 48 miljoner är internflyktingar.
 • 26,4 miljoner är flyktingar.
 • 4,1 miljon är asylsökande som inte har fått beslut om sin ansökan.
 • 3,9 miljoner har flytt från Venezuela utan att vara flykting eller asylsökande.
 • 34,6 miljoner barn är på flykt.

Stort tack

Stort tack till alla våra givare – privatpersoner, företag och stiftelser – som engagerar sig för utsatta människor långt från Sveriges gränser. Det är ni som gör UNHCR:s arbete möjligt. Tillsammans gör vi skillnad.