Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

12 fakta om malaria

April 15, 2015

Malaria överförs till människor av smittbärande myggor. Två tredjedelar av alla människor på flykt lever i riskområden för malaria. UNHCR arbetar för att utrota malaria.

Smittbärande myggor överför malaria till människor

 1. Den 25 april uppmärksammas världsmalariadagen.
 2. Malaria orsakas av parasiten plasmodium som överförs till människor genom smittbärande myggor.
 3. Omkring två tredjedelar av alla människor som flyr befinner sig i riskområden för malaria. Värst är situationen i Afrika söder om Sahara.
 4. Hälften av jordens befolkning (3,2 miljarder människor) riskerar att smittas av malaria.
 5. Varje minut dör ett barn av malaria.
 6. Gravida kvinnor och barn under fem år är mest utsatta för malaria.
 7. Men det blir bättre! Sedan år 2000 har antalet dödsfall i malaria sjunkit med 47 procent.
 8. Tidig diagnos och behandling minskar risken för att dö i malaria och sprida sjukdomen vidare.
 9. Ett växande problem är malaria som är resistent mot artemisinin, en av de vanligaste medicinerna, framför allt i Sydostasien.
 10. Ett av de mest effektiva sättet att undvika malaria är att sova under ett myggnät som är impregnerat med insektsmedel. Under 2014 delade UNHCR ut 590 000 impregnerade myggnät.
 11. Att spreja väggar med insektsmedel är ett effektivt sätt att minska spridningen av malaria.
 12. Malaria orsakar stora ekonomiska förluster för de länder där sjukdomen är vanlig.

Källor: UNHCR och WHO

Av: Ulrika Forsberg, Webbansvarig