IKEA Foundation ger 150 000 madrasser till syriska familjer

Tusentals familjer i Syrien har fått nya madrasser av IKEA Foundation. Nu kan de sova lite bättre, trots svåra förhållanden.

Abd Al-Razaq är bonde i Syrien. Efter flera år på flykt har hans familj återvänt till sitt hem.

– När vi återvände hem upptäckte vi att vårt hus var helt förstört. Madrasserna som vi har fått är jättebra. De är bra för vår hälsa, berättar han.

Familjer återvänder hem

Under 2017 återvände omkring 655 000 människor som var på flykt i Syrien till sina hem. Omkring 70 000 flyktingar återvände också från grannländerna.

Många av dem som nu återvänder har tillbringat flera år på flykt. De kommer tillbaka till skadade bostäder utan elektricitet eller rinnande vatten – ibland med hopp om att reparera, ibland för att de inte har något annat val.

150 000 madrasser

Nu har UNHCR delat ut 150 000 madrasser från IKEA Foundation. Madrasserna gör att barnen slipper sova direkt på det kalla golvet.

Alla barn förtjänar att sova gott.

Samarbete med IKEA Foundation

FN:s flyktingorgan UNHCR och IKEA Foundation har utvecklat ett långsiktigt partnerskap som förbättrar möjligheten till skydd, tak över huvudet, utbildning, hälsa & mat, självförsörjning och förnybar energi för miljontals flyktingar världen över.

Läs mer om samarbetet med IKEA Foundation

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • En liten lampa kan göra stor skillnad!
  En liten lampa kan göra stor skillnad!
 • I Azraq-lägret i Jordaniens öken kommer solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar.
  I Azraq-lägret i Jordaniens öken kommer solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar.
 • En liten lampa kan göra stor skillnad!
  I Azraq-lägret i Jordanien bor tusentals syriska flyktingar.
 • Solcellsdrivna lampor gör att barn kan läsa och skriva på kvällarna - det ger dem en bättre framtid.
  Solcellsdrivna lampor gör att barn kan läsa och skriva på kvällarna - det ger dem en bättre framtid.

IKEA-kampanj gav 30,8 miljoner euro till människor på flykt

IKEA:s globala kampanj "En liten lampa kan göra stor skillnad" genererade 30,8 miljoner euro till UNHCR, FN:s flyktingorgan. Pengarna kommer att ge tusentals familjer som bor i flyktingläger bättre belysning och förnyelsebar energi.

 Ingen kan göra allt, men vi kan alla bidra med vår del och behoven är skriande, säger Jonas Carlehed, Hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.

IKEA:s kunder och medarbetare i mer än 300 varuhus i 40 länder har gjort kampanjen till en fantastisk framgång. Under tre kampanjperioder, mellan februari 2014 och december 2015, donerade IKEA Foundation en euro för varje såld LED-produkt till UNHCR:s arbete för människor på flykt.

Under den sista perioden, som pågick mellan den 29 november och den 19 december 2015, samlades 12,4 miljoner euro in.

De svenska kunderna bidrog genom förra årets kampanj med cirka 6 miljoner kronor till UNHCR. Pengarna kommer göra det möjligt för UNHCR att ge hundratusentals människor på flykt i Asien, Afrika och Mellanöstern belysning och energi, och ge tusentals barn på flykt möjlighet att gå i skolan.

Solceller i Jordaniens öken

UNHCR skapar energilösningar som är anpassade till lokala förhållanden. I flyktinglägret Azraq i Jordaniens öken kommer ett projekt med solceller att täcka energibehoven för 60 000 syriska flyktingar. Genom att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi kommer koldioxidutsläppen att minska med 3500 ton per år.

– Under mitt besök i Azraq-flyktinglägret förra året blev det oerhört tydligt vilken skillnad tillgången till el och belysning skulle göra för de flyktingar jag träffade. Gatubelysning ökar inte bara säkerheten i lägret - lampor inomhus gör det till exempel möjligt för barn att läsa läxor på kvällen och för familjer att leva ett mer värdigt liv. Vi är mycket glada och tacksamma för att hundratusentals kunder och medarbetare hos IKEA har gjort det möjligt för UNHCR att förbättra levnadsvillkoren för människorna i lägret, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

En ljusare vardag

Andra positiva effekter av En liten lampa kan göra stor skillnad-kampanjen:

 • 280 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien är nu säkrare på natten tack vare 56 000 soldrivna lampor och installation av 720 solenergidrivna gatlyktor.
 • 22 nya biogasanläggningar förbättrar avfallshanteringen i flyktingläger i Bangladesh. Anläggningarna omvandlar mänskligt avfall till bränsle som kan användas vid matlagning.
 • I Bangladesh, Tchad och Etiopien har fler än 37 000 flyktingbarn börjat grundskolan och 740 nya lärare har utbildats.

– Det känns fantastiskt att kunna bidra till att göra livet något bättre och ljusare för de många människor som är på flykt i världen. Ingen kan göra allt, men vi kan alla bidra med vår del och behoven är skriande, säger Jonas Carlehed, Hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.

Per Heggenes, chef för IKEA Foundation, säger att han är "oerhört stolt över att IKEA Foundation har kunnat hjälpa UNHCR att ge välbehövlig hållbar energi och utbildning till tusentals flyktingbarn och familjer och göra deras liv lite ljusare.”

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Förnybar energi i flyktingläger

Nu startar kampanjen En liten lampa kan göra stor skillnad – ett samarbete mellan UNHCR och IKEA Foundation – i mer än 40 länder, för att för tredje gången samla in pengar till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Pengarna ska bidra till belysning, förnybar energi och utbildning i flyktingläger och göra lägren säkrare och bättre att leva i.

För varje LED-ljuskälla eller lampa som säljs online och på IKEA-varuhus mellan den 29 november och den 19 december skänker IKEA Foundation 1 euro till UNHCR. Pengarna kommer bland annat att gå till solenergisatsningar för gatubelysning, lampor och elektricitet i flyktingläger i Asien, Afrika och Mellanöstern. Initiativet kommer dessutom att finansiera grundskoleutbildning för barn i lägren.

Idag är 60 miljoner människor på flykt i världen. 19,5 miljoner av dem har lämnat sitt land och lever som flyktingar. Hälften av världens flyktingar är barn. Krig och förföljelse är de ledande orsakerna till att människor flyr men samtidigt ser UNHCR också en oroväckande ökning av antalet människor som tvingas fly på grund av klimatförändringar, brist på naturtillgångar och naturkatastrofer som torka och översvämningar.

Kampanjen ”En liten lampa kan göra stor skillnad” startade 2014 och det här är den tredje och sista fasen. Några av de effekter som kampanjen hittills har bidragit till är att:

 • Över 284 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien har fått möjlighet att leva i en säkrare miljö om natten. Totalt har mer än 56 000 solenergilampor och 720 gatlampor som drivs av solenergi installerats.
 • Över 37 000 flyktingbarn har fått möjlighet till grundskoleutbildning i Bangladesh, Tchad och Etiopien och UNHCR har utbildat över 740 lärare i dessa länder.
 • 22 biogasanläggningar har byggts i Bangladesh som möjliggör att 15 procent av det mänskliga avfallet i flyktingläger kan återvinnas till biogas som kan användas som bränsle för matlagning.

– Idag är man flykting i genomsnitt 17 år - under början av 90-talet var den siffran nio år. Hållbara energilösningar och utbildningssatsningar betyder oerhört mycket för barn och familjer i flyktingläger. Bara en så basal sak som att ha möjlighet att laga sin mat tack vare biogas höjer livskvaliteten enormt, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

IKEA Foundation har sedan 2010 samarbetat med UNHCR för att ge skydd, vård och utbildning till familjer och barn i flyktingläger och kringliggande samhällen i Asien, Afrika och Mellanöstern. IKEA Foundation är UNHCR:s största privata bidragsgivare och anser att varje barn förtjänar ett säkert hem och möjlighet till utbildning.

– Sorgligt nog är sannolikheten för att den eskalerande flyktingkrisen som orsakats av utdragna konflikter runt om i världen, ska minska relativt låg. Samtidigt kan mindre kända faktorer som klimatförändringar och naturkatastrofer tvinga ännu fler människor att fly sina hem, säger Per Heggenes, VD, IKEA Foundation.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • IKEA Foundations donation till UNHCR:s arbete stödjer insatser för utveckling inom jordbruket och samexistens mellan flyktingar och lokalbefolkningen runt om i Etiopien.
  IKEA Foundations generösa donation till UNHCR:s arbete stödjer insatser för utveckling inom jordbruket och samexistens mellan flyktingar och lokalbefolkningen runt om i Etiopien.
 • På platser utan belysning gör en solcellslampa stor skillnad. Tack vare IKEA Foundations fantastiska donation till UNHCR:s arbete för skolgång får tusentals barn på flykt möjlighet att läsa på kvällarna.
  På platser utan belysning gör en solcellslampa stor skillnad. Tack vare IKEA Foundations fantastiska donation till UNHCR:s arbete för skolgång får tusentals barn på flykt möjlighet att läsa på kvällarna.
 • Donationen från IKEA Foundation stödjer hållbar energi i flyktingläger i Etiopien. Solcellsdriven gatubelysning ökar säkerheten för kvinnor och flickor när det är mörkt.
  Donationen från IKEA Foundation stödjer hållbar energi i flyktingläger i Etiopien. Solcellsdriven gatubelysning ökar säkerheten för kvinnor och flickor när det är mörkt.

IKEA Foundation ger 356 miljoner kronor till flyktingar i Afrika

FN:s flyktingorgan UNHCR har fått ett bidrag på drygt 356 miljoner kronor från IKEA Foundation för att hjälpa människor på flykt i Burkina Faso och Etiopien.

Donationen som löper mellan 2015 och 2017 ska ge flyktingar och de samhällen de anländer till en bättre vardag. Pengar ska gå till att förbättra grundläggande service, stödja initiativ som främjar självförsörjning och insatser för fredlig samexistens mellan flyktingar och lokalbefolkningen.

Miljöprojekt, utveckling och hållbar engeri i Etiopien

Etiopien är det land i Afrika som tar emot flest flyktingar, och det femte största mottagarlandet för flyktingar i världen visar UNHCR:s rapport Global Trends. Under 2014 sökte 659 500 flyktingar skydd i Etiopien.

309 miljoner kronor kommer att gå till UNHCR:s insatser för att hjälpa 200 000 somaliska flyktingar i fem flyktingläger i Dollo Ado-regionen i Etiopien att blir mer självförsörjande. Pengarna ska stödja miljöprojekt, initiativ för eget företagande och utveckling inom jordbruket.

Dessutom kommer donationen att bidra till UNHCR:s globala insatser för att lösa energibehov på ett hållbart sätt med ren och förnybar energi för belysning och matlagning.

Det nya bidraget är en uppföljning av en donation från IKEA Foundation 2011, då över 100 000 somaliska flyktingar flydde till Etiopien. Den akuta nödhjälp som då finansierades räddade tusentals liv. Det nya bidraget kommer att hjälpa UNHCR att gå från katastrofarbete till att stötta flyktingar  att bli självförsörjande.

Eget företagande i Burkina Faso

IKEA Foundation ger också 47 miljoner kronor till Sahelregionen i Burkina Faso, den del av landet som tagit emot majoriteten av de över 33 000 människor på flykt från konflikter i Mali.

Bidraget kommer att göra det möjligt för tusentals flyktingar att delta i ett flerårigt projekt för att utveckla små företag. Projektet kommer att ge inkomstmöjligheter, chansen att vara del av det lokala samhället och tillgång för barn på flykt att gå i skolan.

- Vi är tacksamma för IKEA Foundations orubbliga stöd till människor som har tvingats fly från sina hem. Tack vare stiftelsens fortsatta stöd kommer hundratusentals flyktingar i Etiopien och Burkina Faso att kunna bygga ett bättre liv för sig själva och sina barn, säger FN:s flyktingkommissarie António Guterres.

Per Heggenes, VD för IKEA Foundation säger:
– Vi anser att varje barn förtjänar en utbildning med hög kvalitet, en hållbar familjeinkomst och en hälsosam start i livet. Det är därför vi stöder UNHCR:s arbete för utbildning och ren energi för flyktingar i UNHCR:s läger och insatser för att hjälpa flyktingfamiljer att bli mer självförsörjande. Vi vill att deras barn ska få bättre möjligheter i framtiden.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig