• UNHCR delar ut vinterkläder och värmande filtar till människor som flyr Aleppo.
    UNHCR delar ut vinterkläder och värmande filtar till människor som flyr Aleppo.

SCA stödjer UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt

SCA är ett globalt hygien- och skogsindustriföretag som producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Under julen 2016 skänkte SCA 1 550 000 kr till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Gåvan kommer att användas där behovet är som störst, främst i krigsdrabbade Syrien och länder som Libanon, Irak, Turkiet, Libyen och Egypten där många flyktingar befinner sig.

– Medan vi önskar varandra god jul, är det långt ifrån frid på jorden och många människor befinner sig på flykt. Vi hoppas att denna gåva ska bidra till att täcka grundläggande behov av hygien för några av dessa, säger Magnus Groth, vd för SCA, som tillägger att även de anställda är positiva till denna typ av insatser. 

SCA har redan tidigare visat engagemang för människor på flykt. Under 2015 donerade företaget mensskydd och blöjor till ett värde av 949 200 kronor till kvinnor och barn på flykt. Under julen 2015 skänkte SCA 1,5 miljoner kronor till UNHCR:s arbete.

– SCA:s stöd betyder oerhört mycket för oss och kommer att göra verklig skillnad för människor som lever i akut nöd, säger Amelie Häger, företagsansvarig på Sverige för UNHCR.  

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
  • Varmt tack till Delicato och Stiftelsen Einer Belvén som skänkar två miljoner kronor till UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt.
    Varmt tack till Delicato och Stiftelsen Einer Belvén som skänkar två miljoner kronor till UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt.

Delicato och Stiftelsen Einer Belvén skänkar två miljoner kronor till UNHCR:s arbete

Flyktingsituationen fortsätter och har inte lämnat någon oberörd. Delicato Bakverk AB och Stiftelsen Einar Belvén fördubblar därför sitt engagemang genom att skänka två miljoner kronor till UNHCR för att hjälpa och stödja människor på flykt. Mer än 12 miljoner människor tvingats fly sina hem i Syrien. Omkring hälften av dem är barn.

- Vi vet att hjälpbehovet är enormt och vill naturligtvis, som så många andra, göra det vi kan för att fortsätta att bidra. UNHCR gör tydlig och konkret nytta i allt från den mest akuta krishjälpen till att skapa trygga platser för utsatta människor. Vintern närmar sig och belastningen är oerhörd, både i Syrien och i de närliggande områdena. Här gör UNHCR en avgörande insats som vi vill stödja, säger Jörgen Bergqvist, VD för Delicato.

Delicatos grundare Einar Belvén startade stiftelsen som bär hans namn, år 1991. Sedan dess arbetar man aktivt för att stötta barn, ungdomar, äldre och sjuka bland annat genom donationer.

- Min farfar var en sann entreprenör. Han grundade stiftelsen med en önskan om att bidra till allas möjlighet till utveckling och ett värdigt liv. Krissituationen hade berört honom väldigt mycket, och speciellt hur barnen påverkas. Det här bidraget är i hans anda, säger Ellinor Belvén.

– Gåvan från Delicato och Stiftelsen Einar Belvén kommer att göra det möjligt för UNHCR att se till att tusentals människor på flykt är varma, mätta och trygga. Vi är oerhört glada och tacksamma för deras viktiga stöd, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Delicato och Stiftelsen Einar Belvén har tidigare skänkt pengar till människor på flykt. 

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
  • Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.
    Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.

27 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Vid gårdagens förmånstagarfest fick Sverige för UNHCR totalt hela 27 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet. Pengarna kommer att användas till att ge skydd och nödhjälp till människor på flykt, samt till ett projekt för flyktingbarns utbildning.

– Ett stort, varmt tack till PostkodLotteriet! Just nu är 60 miljoner människor på flykt i världen – den högsta siffran sedan andra världskriget. Behoven är enorma. Med PostkodLotteriets generösa bidrag kan UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, kläder och tak över huvudet och att fler flyktingbarn kan gå i skolan, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Utöver basstödet på 20 miljoner fick Sverige för UNHCR även 7 miljoner för att finansiera ett projekt som ger grundutbildning till omkring 40 000 barn på flykt i 12 länder.

Årets utdelning är en ökning från förra året då Sverige för UNHCR tog emot 15 miljoner kronor i basstöd och senare under året ytterligare 11 miljoner för ett specialprojekt i Irak. Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt mottagit 74 miljoner kronor i stöd från lotteriet.

Totalt delade Svenska Poskodlotteriet ut 1,1 miljard kronor till 55 ideella organisationer under gårdagens förmånstagarfest.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

800 nödbostäder "Better Shelter" i Irak

Nödbostaden Better Shelter har nu, för första gången i stor skala, implementerats i fem olika flyktingläger i Irak.

Totalt har UNHCR satt upp 800 nödbostäder som ger bättre och säkrare boendeförhållanden till 4 000 barn, kvinnor och män. Projektet finansieras av Svenska PostkodLotteriet.

Nödbostaden har tagits fram genom ett samarbete mellan svenska Better Shelter, UNHCR, IKEA Foundation och flyktingarna själva.    

Värdiga hus som ger trygghet och hopp för människor på flykt, det är idén bakom Better Shelter. Nu har husen för första gången tagits i bruk i stor skala. UNHCR har satt upp totalt 800 hus i fem olika flyktingläger i Irak. Platserna valdes ut på grund av dess extrema väderförhållanden, där sandstormar och värmebölja utsätter de klassiska UNHCR-tälten för svåra slitageskador.

– Tält ger snabbt och effektivt skydd men håller inte mer än sex månader av sol, regn och blåst. De nya nödbostäderna håller i tre år. UNHCR arbetar hela tiden för att utveckla boendelösningar för att möta den krissituation som råder, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

De nya nödbostäderna är framtagna av svenska Better Shelter tillsammans med UNHCR och IKEA Foundation. Framtagningsarbetet skedde i nära samråd flyktingar som gav sin syn på vad de önskade sig av en nödbostad.

Resultatet blev en bostad om 17,5 kvm där man kan stå raklång och som har en lättviktig ram av galvaniserat stål. Huset har en dörr som går att låsa, vilket förbättrar säkerheten. Väggarna är hårda och isolering samt ventilering ger ordentligt skydd mot olika väderförhållanden. På taket sitter en solpanel som ger ström till en taklampa och möjlighet att ladda en mobil. Husen byggs i lätta material, levereras i platta, lättfraktade paket och kan byggas upp på 4-6 timmar.

– Better Shelter-huset är enkelt – men det erbjuder en enorm skillnad i livskvalitet för de som flyttar in. UNHCR fortsätter att fokusera på hållbarhet och innovativa boendelösningar och hoppas kunna förbättra boendet för miljontals fler människor som tvingats på flykt, säger Katinka Lindholm.

Svenska PostkodLotteriet har bidragit med totalt 11 085 600 miljoner kronor för att finansiera projektet i Irak.

För mer information, kontakta:
Anna-Karin Moden 
Kommunikationschef, Sverige för UNHCR
Telefon: 073-914 70 36
Epost: anna-karin.moden@sverigeforunhcr.se

Ulrika Forsberg

Webbansvarig