Film: ”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta”

Varmt tack för ett år tillsammans. Se filmen ”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta” och träffa familjer som har fått ovärderlig hjälp under 2017.

Vi närmar oss slutet av ett år då fler människor än någonsin tidigare är på flykt i världen. Därför vill vi tacka för era generösa gåvor och ett fantastiskt engagemang under 2017.

Tack vare er hjälp har UNHCR delat ut katastrofhjälp till familjer och barn på flykt. De har fått vatten, mat, sjukvård, tak över huvudet, filtar, varma kläder och skor.

UNHCR skyddar deras mänskliga rättigheter som att söka asyl, rätten till arbete och utbildning.

I filmen uttrycker familjer på flykt sin glädje:

”FN övergav oss inte.”

”Det är som om någon som håller på att drunkna till slut blir räddad.”

”Jag vill säga tack av hela mitt hjärta.”

Som givare gör ni det möjligt för UNHCR att skapa en bättre framtid för de miljontals människor som har tvingats fly sina hem på grund av våld och konflikter.

Med varma hälsningar om en god jul och ett gott nytt år,

Vännerna på Sverige för UNHCR

PS. Med en gåva till UNHCR stöder ni FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
  • "De brände ner vårt hus. Nu är jag ensam." Chenu och hennes bebis bor nu i ett UNHCR-tält. Stort tack till Lindex kunder och personal.
    "De brände ner vårt hus. Nu är jag ensam." Chenu och hennes bebis bor nu i ett UNHCR-tält i Bangladesh. Stort tack till Lindex kunder och personal.

Lindex kunder och personal rundar upp med 427 640 kronor till Rohingya

Under bara fyra dagar i oktober lyckades Lindex kunder och personal få ihop över 400 000 kronor till UNHCR:s arbete för de tusentals rohingyer som just nu flyr från våld i Burma.

Rohingya är en statslös folkgrupp i Burma. Den 25 augusti bröt våldsamheter ut i Rakhine-provinsen i västra delen av landet. Över en halv miljoner rohingyer har sedan dess flytt över gränsen till Bangladesh. Det är den snabbast växande humanitära krisen just nu.

– Ännu en gång har vi sett ett helt fantastiskt engagemang bland Lindex kunder och personal. Pengar som kommer att göra verklig skillnad för familjer på flykt från våldet, säger Amelie Häger, ansvarig för strategiska partnerskap på Sverige för UNHCR.

UNHCR har flugit in flera hjälpsändningar med hundratals ton nödhjälp som tält, presenningar, filtar och köksutrustning.

Lindex kunder har gett över 6 miljoner kronor

Detta är den femte runda upp-kampanjer som Lindex genomfört till stöd för UNHCR:s arbete. Tillsammans har kampanjerna samlat in 6 262 618 kronor.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

PostkodLotteriet ger utbildning till 40.000 barn på flykt

Mitt i ett brinnande krig kanske skolgång verkar som en lyx. Men för barn på flykt är det livsviktigt. Nu har UNHCR med stöd från Svenska PostkodLotteriet sett till att 40 000 barn på flykt kan gå i skolan.

Hopp om framtiden

För barn på flykt är utbildning avgörande för att de ska kunna skapa sig en bättre framtid. Att gå i skolan hjälper dem att få struktur i en kaotisk tillvaro och ger hopp om framtiden. Det minskar risken att leva i fattigdom, rekryteras som barnsoldat eller utsättas för våld och övergrepp.

Hälften av barnen går i skolan

Tyvärr är verkligheten en annan för många barn. En rapport från UNHCR visar att endast hälften av alla barn på flykt går i skolan. Flyktingbarn löper fem gånger större risk än andra barn att gå miste om sin utbildning – och skillnaden ökar med åldern. Det vill UNHCR ändra på!

7 miljoner från PostkodLotteriet

Förra året tog Sverige för UNHCR emot sju miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet till stöd för grundutbildning för barn på flykt. Stödet motsvarar skolgång för 40 000 barn. Projektet pågår i Tchad, Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Jemen och Syrien.

Att se till att barn på flykt har tillgång till utbildning är en viktig del av UNHCR:s arbete. UNHCR bygger skolor, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som pennor, papper och skolböcker.

Globala målen

Utbildning för barn på flykt är även del av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål nummer fyra, ”God utbildning för alla”, kan inte uppfyllas om inte barn på flykt får gå i skolan.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009.

Ulrika Belin

Kommunikatör
  • Järnvägen "La Bestia" i Mexiko - där det dödliga tåget mot den amerikanska gränsen kör. Tusentals centralamerikaner som flyr gängvåld riskerar sina liv i försök att ta sig ombord varje år.
    Järnvägen "La Bestia" i Mexiko - där tåget mot den amerikanska gränsen kör. Tusentals centralamerikaner som flyr gängvåld riskerar sina liv i försök att ta sig ombord på tåget varje år.

Testamentera till Sverige för UNHCR

Vet du om att du kan skriva ett testamente och ange Sverige för UNHCR som förmånstagare?

Att skriva in Sverige för UNHCR i ditt testamente är ett fint sätt att vara med och bidra till UNHCR:s arbete för människor på flykt. Även en liten del av din kvarlåtenskap kan göra stor nytta.

Att skriva testamente

Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska hända med dina ägodelar när du dör. Att skriva testamente är varken märkvärdigt eller konstigt. Och för de flesta av oss dessutom ganska enkelt.

Du kan testamentera dina tillgångar till vem du vill. Bröstarvingar (det vill säga barn och barnbarn i rakt nedstigande led) har dock alltid rätt till hälften av arvet.

Ett testamente behöver uppfylla några formella krav för att vara giltigt. Det ska vara skriftligt, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Dessa vittnen behöver inte ta del av dess innehåll men de ska veta att det är ett testamente de bevittnar.

Om du vill ha hjälp med att upprätta ett korrekt testamente eller om tillgångarna ska delas upp på flera förmånstagare eller du önskar särskilda villkor och förbehåll bör du kontakta en familjejurist, exempelvis via din bank eller en begravningsbyrå.

Samarbete med Familjens jurist

Sverige för UNHCR samarbetar med Familjens jurist när du behöver få hjälp med ditt testamente.

I ett förmånligt paketpris för 2 995 kronor (ordinarie pris 3 995 kronor) ingår möte med jurist via videomöte eller telefonmöte. Häri ingår även rådgivning. Därefter upprättar juristen testamentet och mejlar dig som givare. Du ordnar själv med bevittning och undertecknande av original.

Boka tid och läs mer om Familjens jurist här

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta:

Charlotte Wiström, ansvarig för stora gåvor
charlotte.wistrom@sverigeforunhcr.se
08-121 490 33

Använd gärna vår mall som exempel på formulering för testamente.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig