I samband med flyktingdagen den 20 juni vill FN:s flyktingorgan UNHCR att fler ska uppmärksamma flyktingars situation. I en global kampanj har tjugo kändisar  spelat in korta filmer för att berätta vår tids mest brådskande historia - med 40 miljoner olika börja och olika slut. 

För att lyfta fram enskilda människors erfarenheter av flykt har UNHCR under våren samlat in personliga berättelser om hur det är att tvingas fly. De handlar om överlevnad, om förtvivlan över en till synes tröstlös situation, men också om att finna hopp och att bygga en framtid.

När fler människor än någonsin tvingas lämna sina hem på grund av våld, förföljelse, konflikter och krig, står vi inför helt nya utmaningar.  Familjer splittras och samhällen förstörs i en skrämmande omfattning. Därför måste mycket mer göras för att stoppa och lösa världens konflikter.

Våra ambassadörer hjälper oss att sprida flyktingars berättelser. Gör det du också, dela och sprid vårt budskap på Facebook och Twitter