fbpx Företag och globala målen | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Företag och globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är enkelt att bidra och viktigt att ditt företag är med.

UNHCR, Globala målen och Agenda 2030

Globala mål för hållbar utveckling ska förändra världen fram till 2030.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen går ut på att ingen ska lämnas utanför och att mänskliga rättigheter gäller alla.

Tre viktiga saker ska uppnås till år 2030:

  • Extrem fattigdom och hunger ska avskaffas.
  • Ojämlikhet och orättvisor ska minska.
  • Klimatkrisen ska lösas.

På ett FN-toppmöte 2015 antogs Agenda 2030 som innehåller de 17 målen och beskriver hur de ska uppnås. Det är en handlingsplan som UNHCR arbetar efter – både i långsiktiga humanitära program och akuta kriser.

Människor på flykt tillhör de mest sårbara i världen. De är utsatta för de risker som många av de globala målen inriktar sig på – hunger, fattigdom och osäkerhet.

Vill ni bidra till världens viktigaste agenda?
Kontakta Emma Wiklund, tel: 073-914 70 33