Skip to main content

H&M Foundation

H&M Foundation och UNHCR samarbetar för att hjälpa människor på flykt.

UNHCR och H&M Foundation

I samband med de ökade flyktingströmmarna över Medelhavet 2015 inledde UNHCR och H&M Foundation ett samarbete för att hjälpa människor på flykt. H&M Foundation bidrog till UNHCR:s katastrofinsatser för att ge de som flydde mat, tak över huvudet, sjukvård, möjlighet till registrering och specialiststöd till barn på flykt.

H&M Foundations julkampanj 2016

För varje presentkort som H&M sålde i butik under november och december 2016 gjorde H&M Foundation en donation till Sverige för UNHCR.

Donationen uppgick till 30 miljoner kronor och ett partnerskapsprojekt pågår just nu med att förse barn på flykt med skolmaterial i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Målet är att nå minst en halv miljon barn på flykt med skolmaterial i tolv länder, bland dem Etiopien, Malaysia, Pakistan, Sydsudan och Syrien. Mer än 4000 H&M-butiker i 47 länder deltog i julkampanjen.

Om H&M Foundation

H&M Foundation är en icke vinstdrivande global stiftelse privat finansierad av familjen Stefan Persson, grundare av och huvudägare i modeföretaget H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor vilket leder till positiv långvarig förändring.

Genom partnerskap med framstående organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom fyra områden: utbildning, vatten, jämlikhet och planet. H&M Foundation kan också bidra med katastrofstöd.

Sedan 2013 har familjen Stefan Persson donerat 1,1 miljard kronor till stiftelsen.