fbpx Förhandstitt: diplom och emblem julen 2020 | Sverige för UNHCR | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Diplom och emblem

Varmt tack för att ni vill hjälpa människor på flykt i vinter. Er gåva ger skydd, mat, filtar och mediciner. Ni kan rädda liv i jul.

Amiruls barn leker i familjens enkla hem i ett flyktingläger i Bangladesh. Tack för att ni vill hjälpa barn - att få vara barn.
UNHCR/Vincent Tremeau
Amiruls barn leker i familjens enkla hem i ett flyktingläger i Bangladesh. Tack för att ni vill hjälpa barn - att få vara barn.

Globala målen

Er gåva bidrar till världens gemensamma mål för hållbar utveckling. Människor på flykt tillhör de mest sårbara människorna i världen. De är mer exponerade för de risker som många av de globala målen inriktar sig på.

"Målen för hållbar utveckling är viktiga steg framåt. Att ingen ska lämnas utanför och uttryckligen erkänna att flyktingar och internflyktingar är bland världens mest utsatta, säkerställer att konflikter inte kan ignoreras."

– FN:s tidigare flyktingkommissarie António Guterres

Har du frågor om julgåvor?

Vi svarar gärna på frågor om gåvor för företag. Hör av dig!