Bli partner

 • Bli Partner till UNHCR och ge fler människor på flykt en bättre framtid.
  Bli Partner till UNHCR och ge fler människor på flykt en bättre framtid.
Med en gåva från 500 000 kronor till UNHCR:s arbete för barn och familjer på flykt visar ditt företag att ni tar ansvar för en hållbar och fredlig värld.

Som partner till Sverige för UNHCR får ert företag bland annat ett digitalt paket och en företagsanpassad tackfilm att sprida bland anställda, kunder och leverantörer. 

Ni kommer även att listas på vår företagswebb, i vår årsredovisning och, om ni önskar, en nyhet som berättar om ert engagemang på vår Linkedin-sida.

Ni får också regelbunden och anpassad rapportering om UNHCR:s arbete, och en djupare inblick i hur ert företag som viktiga samhällsaktörer bidrar till en bättre framtid för alla.

Er gåva kan användas där den behövs som mest just nu, eller öronmärkas till ett specifikt program, projekt eller geografiskt område som passar er affär.

Som partner får ni:

 • Banner (svenska och engelska)
 • Webbknapp (svenska och engelska)
 • Epost-signatur (svenska och engelska)
 • Social media-kit
 • Nyhetsbrev med aktuellt kommunikationsmaterial
 • Regelbunden rapportering
 • Företagsanpassad tackfilm vid årets slut
 • Tackannons i affärspress
 • Listas i vår årsredovisning och på vår webb
 • Nyhet på Sverige för UNHCR:s Linkedin-sida

Se innehållet i det digitala paketet. (PDF)

Det är enkelt att bli Partner och tillsammans med Sverige för UNHCR ta ansvar för att skapa en värld där mänskliga rättigheter gäller alla.

Frida Calderon

Ansvarig företagsgåvor
frida.calderon@sverigeforunhcr.se
08-121 491 11

Våra partner

Vi presenterar stolt vår fantastiska partner som är med UNHCR och kämpar för människor på flykt.

Krig, konflikter och förföljelse drabbar inte bara enskilda människor utan också samhällen och företag.

En stabil omgivning och livskraftiga miljöer är grunden för ett klimat där både företag och människor blomstrar – lokalt såväl som globalt.

Att ta ett långsiktigt ansvar innebär att hjälpa medmänniskor och skapa än bättre värld för oss alla.

Tack till vår fina partner!

Bilagor