Våra samarbeten

  • Ett samarbete med UNHCR ger människor på flykt skydd, trygghet och hopp om en bättre framtid.
    Ett samarbete med UNHCR ger människor på flykt skydd, trygghet och hopp om en bättre framtid.
I arbetet med att skydda flyktingar och att skapa hållbara lösningar samarbetar FN:s flyktingorgan UNHCR med flera aktörer. Tillsammans kan vi ge hopp, trygghet och värdighet till miljoner människor som tvingats lämna sina hem.

UNHCR engagerar företag, stiftelser och filantroper som är villiga att hjälpa till att förändra och hitta hållbara lösningar på de utmaningar som människor på flykt står inför.

I mer än 60 år har UNHCR arbetat världen över för att skydda och hjälpa människor som tvingats på flykt undan krig, konflikt eller förföljelse, och har tilldelats Nobels fredspris två gånger för det viktiga arbetet.

När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder katastrofhjälp som mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård. Inom 72 timmar kan specialtränad personal resa till ett krisdrabbat område och skydda 500 000 människor som är på flykt från sina hem. Det kan bara uppnås genom att kombinera kompetens, resurser och nätverk av många aktörer.

UNHCR:s partnerskap med den privata sektorn kan ske på flera sätt, från donationer till kampanjer som når miljontals människor. Ett samarbete med UNHCR hjälper till att ge hopp, trygghet och värdighet till miljoner människor som tvingats lämna sina hem.

Är du nyfiken på att inleda ett strategiskt partnerskap?

Vänligen kontaka:

Amelie Häger, ansvarig för företag och stiftelser
amelie.hager@sverigeforunhcr.se
08-121 49 023