fbpx Policy och uppförandekod | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Policy och uppförandekod

Sverige för UNHCR samarbetar med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den. Läs vår policy och uppförandekod.

Samarbeta med oss

När ni som företag väljer att samarbeta med oss blir ni en viktig del i UNHCR:s arbete med att skydda människor på flykt. Tillsammans ger vi hopp, trygghet och värdighet till människor som tvingats lämna allt.

Sverige för UNHCR vill samarbeta med företag som respekterar vår planet och människorna som lever på den.

Vi samarbetar inte med företag (inklusive dotterbolag) som bedriver någon av följande verksamheter:

  • Försäljning eller tillverkning av vapen, inklusive komponenter.
  • Är inblandade i systematiskt och kontinuerligt tvångsarbete eller barnarbete.
  • Är verksamma i länder som omfattas av FN-sanktioner.

UNHCR kan välja att inte samarbeta med företag vars offentliga bild allvarligt äventyras av tidigare verksamhet i någon av de ovan nämnda kategorierna, eller inom andra områden som kan anses att reflektera negativt på organisationen.

Samarbetspartner är ansvariga för att ange deras nuvarande och tidigare verksamhet inom ovanstående områden till Sverige för UNHCR innan samarbete ingås.

Sverige för UNHCR ingår samarbeten med företag i syfte att stödja UNHCR:s uppdrag att skydda och bistå flyktingar och inte för att upprätta en affärsförbindelse med företaget. Samarbetet är inte ett medel för ren ekonomisk vinning för företaget.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Jesper Isaksson
Jesper Isaksson
Ekonomichef

Jesper började på Sverige för UNHCR i maj 2018. Jesper har haft flertalet chefsroller inom ekonomi och har bred erfarenhet av internationella organisationer.

Ulrika Nildotter Brühl
Ulrika Nilsdotter Brühl
Kommunikationschef

Ulrika började på Sverige för UNHCR i januari 2018. Hon har en gedigen bakgrund inom PR och kommunikation från Dramaten, TV4, PrimePR och Plan Sverige. De senaste åren har hon drivit kommunikations-byrån Days.

Erik Johansson
Erik Johansson
Insamlingschef

Erik har över 10 års erfarenhet inom insamling, främst för Läkare utan Gränser. Han har bland annat arbetat med Face-2-Face, Telemarketing, företagsbearbetningar och massmarknad. Han kommer närmast från egen konsultverksamhet inom insamling.

Elin Stråkendal
Elin Stråkendal
Vice generalsekreterare, chef strategi och tillväxt

Elin började på Sverige för UNHCR i februari 2015. Hon har över 13 års erfarenhet av att arbeta med insamling inom den ideella sektorn och har arbetat för bland annat Läkare Utan Gränser och Röda Korset.

Åsa Widell
Åsa Widell
Generalsekreterare

Åsa tillträdde som generalsekreterare i augusti 2018. Hon kommer närmast från TV4-koncernen där hon har varit vd för Nyhetsbolaget. Hon har även varit redaktionschef för Dagens Nyheter och Dagens Industri.