Tusentals människor har flytt politiskt våld i Burundi sedan i april 2015. Många söker skydd hos UNHCR i grannländer Tanzania, Kongo-Kinshasa och Rwanda.

Fakta och siffror om flyktingar

UNHCR:s statistik visar att 70,8 miljoner människor var på flykt i slutet av 2018, jämfört med 68,5 miljoner ett år tidigare.

I 70,8 miljoner räknas:

  • 25,9 miljoner flyktingar.
  • 41,9 miljoner internflyktingar.
  • 3,5 miljoner asylsökande.

Orsaken till den höga siffran är fler konflikter – konflikter som pågår längre och färre lösningar för människor som flyr.

Flest människor flyr från Syrien, Afghanistan och Sydsudan. Flest internflyktingar befinner sig i Colombia, Syrien och Kongo.

Hälften av alla flyktingar är barn, många är ensamma eller har tappat bort sina föräldrar under flykten.