fbpx Statistik och siffror om flyktingar | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Statistik om flyktingar

UNHCR:s statistik visar att 79,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2019. Orsaken är krig och konflikter. Varje gång du blinkar tvingas en människa på flykt.

Fakta och siffror om flyktingar

UNHCR:s statistik visar att 79,5 miljoner människor var på flykt i slutet av 2019, jämfört med 70,8 miljoner ett år tidigare.

I 79,8 miljoner räknas:

  • 45,7 miljoner internflyktingar – människor på flykt i sina hemländer.
  • 29,6 miljoner flyktingar – människor som har tvingats fly från sina hemländer, de har korsat en nationsgräns.
  • 4,2 miljoner asylsökande – människor som väntar på beslut på sina asylansökningar.

Varje år i juni släpper UNHCR en rapport som situationen för människor på flykt i världen. Den heter Global Trends, här kan du läsa den senaste.

Läs den senaste statistiken på unhcr.org

Nyheter om siffror och statistik

Följ bloggen med siffror och statistik om människor på flykt i världen.