Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Statistik om flyktingar

UNHCR:s statistik visar att 70,8 miljoner människor var på flykt i slutet av 2018. Orsaken är krig och konflikter. Varje gång du blinkar tvingas en människa på flykt.

Fakta och siffror om flyktingar

UNHCR:s statistik visar att 70,8 miljoner människor var på flykt i slutet av 2018, jämfört med 68,5 miljoner ett år tidigare.

I 70,8 miljoner räknas:

  • 25,9 miljoner flyktingar (flytt över en gräns).
  • 41,9 miljoner internflyktingar (på flykt i sitt hemland).
  • 3,5 miljoner asylsökande (väntar på beslut om sin asylansökan).

13,6 miljoner flydde under 2018 – det innebär 37 000 varje dag.

Orsaken till den höga siffran är fler konflikter som pågår längre och att människor som flyr inte kan återvända hem i säkerhet.

Flest människor flyr från tre konfliktdrabbade länder:

  • Syrien
  • Afghanistan
  • Sydsudan

80 procent av alla flyktingar söker skydd i ett grannland.

De flesta flyktingar befinner sig i:

  • Turkiet (3,7 miljoner) – gränsar till Syrien.
  • Pakistan (1,4 miljoner) – gränsar till Afghanistan.
  • Uganda (1,2 miljoner) – gränsar till Sydsudan.

Hälften av alla flyktingar är barn, många är ensamma eller har tappat bort sina föräldrar under flykten.

Flest internflyktingar är på flykt sina hem i Colombia, Syrien och Kongo.

Nyheter om siffror och statistik

Följ bloggen med siffror och statistik om människor på flykt i världen.