Tusentals människor har flytt politiskt våld i Burundi sedan i april 2015. Många söker skydd hos UNHCR i grannländer Tanzania, Kongo-Kinshasa och Rwanda.

Fakta och siffror om människor på flykt

UNHCR:s statistik visar att 65,6 miljoner människor var på flykt i slutet av 2016, jämfört med 65,3 miljoner ett år tidigare.

I 65,6 miljoner räknas:

  • 22,5 miljoner flyktingar.
  • 40,3 miljoner internflyktingar.
  • 2,8 miljoner asylsökande.

Orsaken till den höga siffran är fler konflikter - konflikter som pågår längre och färre lösningar för människor som flyr.

Flest människor flyr från Syrien, Afghanistan och Irak. Flest internflyktingar befinner sig i Colombia, Syrien och Irak.

Hälften av alla flyktingar är barn, många är ensamma eller har tappat bort sina föräldrar under flykten.