Skip to main content

Hjälp flyktingar, varje månad!

För stiftelser

När er stiftelse väljer att stödja UNHCR:s arbete bidrar ni till ett bättre liv för människor på flykt undan krig, konflikter, förföljelse och katastrofer.

Samarbete med stiftelser

Samarbetet kan se olika ut beroende på storleken av er gåva. Vid mindre bidrag kommer UNHCR att använda gåvan den där den som mest behövs för att ge familjer på flykt tak över huvudet, varma kläder, vatten, mat och tillgång till sjukvård.

Som tack kan ni exempelvis få de delar ur våra företagspaket som ni är intresserade av.

Vid större bidrag med ett långsiktigt åtagande utvecklar vi tillsammans ett samarbete som gynnar oss båda. Samarbetsformen regleras i ett avtal.

Beroende på storleken på er insats kan ni följa med oss på fältresor. Där kommer ni att möta de människor ni hjälper, få ta del av deras vardag och med egna ögon se vilken skillnad ni gör.

Fältresor bekostas av samarbetspartner och organiseras av UNHCR.

Ert bidrag kan till exempel räcka till:

  • 100 000 kr: 48 skyddande familjetält.
  • 500 000 kr: 1667 viktiga skolpaket.
  • 1 000 000 kr: 68 flyktinghem för en tryggare vardag.

Välkommen att kontakta mig för att diskutera vilken typ av samarbete som skulle passa er stiftelse bäst.

Emma Wiklund,
Ansvarig företagssamarbeten och partnerskap
E-post: emma.wiklund@sverigeforunhcr.se
Mobil: 073-914 70 33