Skriv under uppropet With Refugees och stå upp för flyktingars rättigheter till ett liv i säkerhet.

#WithRefugees - upprop för flyktingar

Just nu tvingar krig och konflikter tusentals familjer att fly för sina liv varje dag. Det dags att visa världens ledare att du står upp för flyktingar.

Skriv under uppropet #WithRefugees för att visa solidaritet med människor på flykt från krig och förföljelse. Höj din röst och kräv att världens regeringar hjälps åt för att ge dem ett liv i säkerhet.

#WithRefugees lämnades över till FN i New York inför toppmötet om flyktingar och migranter den 19 september 2016. Det ledde till New York-deklarationen - en plan där världens ledare uttrycker sin vilja att dela ansvaret för att rädda liv och skydda rättigheter.

Nu fortsätter vi kämpa och kräver att New Deklarationen sätt i handling. Uppropet pågår till UN Global Compact on refugees 2018.

Skriv under idag!