• En bebis lyfts från en gummibåt ombord till sök- och räddningsfartyget Sea Watch.
    En bebis lyfts från en gummibåt ombord till sök- och räddningsfartyget Sea Watch.

Sex människor dog på Medelhavet varje dag under 2018

Flyktingar och migranter drunknar i försök att nå Europa. Nedskärningar i sök- och räddningsinsatser gör Medelhavet till världens dödligaste hav att fly över.

Desperata resor över Medelhavet

UNHCR:s rapport "Desperate Journeys" (Desperata resor), som släpps idag, visar att i genomsnitt gick sex liv förlorade varje dag under 2018.

2 275 människor dog eller är saknade efter försök att korsa Medelhavet under 2018 – trots att antalet människor som nådde Europas kuster minskade.

Totalt kom 138 882 flyktingar och migranter till Europa, det lägsta antalet på fem år.

– Att rädda liv på havet är inte ett val, inte heller politik, utan en urgammal skyldighet. Vi kan sätta stopp för dessa tragedier genom anta en långsiktig handlingsplan som bygger på regionalt samarbete, som sätter människors liv och värdighet i centrum, säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommisarie.

Ökade restriktioner att gå i land

Rapporten beskriver hur vissa europeiska länder har ändrat sin politik vid flera tillfällen. Stora grupper människor har lämnats på havet i flera dagar i väntan på tillstånd att gå iland.

Frivilligorganisationer som har fartyg på internationellt vatten ställdes inför ökade restriktioner för sina sök- och räddningsinsatser.

Skrämmande villkor i Libyen

Längs rutten från Libyen till Europa dog en av 14 människor på havet – en kraftig ökning jämfört med 2017. Tusentals fler återvände till Libyen där de möttes av skrämmande levnadsvillkor i förvar.

För många var Europa den sista anhalten efter en mardrömslik resa med tortyr, våldtäkt, sexuella övergrepp och kidnappningar längs flyktvägen.

Länder måste vidta akuta åtgärder för att stoppa smugglares nätverk och ställa förövare av dessa brott inför rätta.

Ett frö av hopp

På vissa håll växer ett frö av hopp. Trots det politiska dödläget pågår ett antal regionala insatser för sjösäkerhet och landstigning. Flera länder har gått med på att omfördela människor som räddas i centrala Medelhavsområdet.

Tusentals platser för vidarebosättning (flyktingkvoter) erbjöds av stater för att evakuera flyktingar ut ur Libyen.

Förändrade rutter

Rapporten visar också förändringar i de rutter som flyktingar och migranter tar.

Spanien

För första gången på flera år var Spanien den vanligaste ingången till Europa. Omkring 8 000 anlände landvägen (via enklaverna i Ceuta och Melilla) och ytterligare 54 800 lyckades ta sig över det farliga västra Medelhavet.

Totalt anlände 65 400 människor till Spanien.

Som en följd ökade dödstalet på västra Medelhavet från 202 under 2017 till 777.

Italien

23 400 flyktingar och migranter anlände till Italien under 2018, en minskning med 20 procent jämfört med föregående år.

Grekland

Till Grekland anlände 32 500 flyktingar och migranter över havet jämfört med 30 000 under 2017. Antalet människor som passerade gränsen landvägen från Turkiet nästan tredubblades.

Övriga Europa

Bosnien och Hercegovina registrerade cirka 24 000 flyktingar och migranter längs rutten via västra Balkan.

Till Cypern kom flera båtar med syriska flyktingar från Libanon.

Mer om rapporten Desperate Journey

Läs hela rapporten med bilder, filmer och kartor här på unhcr.org

För att ladda ner filmer och bilder, vänligen kolla in UNHCR:s mediasida.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
  • En båt som upptäckts utanför Maltas kust, 2007.
    En båt som upptäckts på Medelhavet utanför Maltas kust, 2007.

Ny fruktansvärd drunkningsolycka på Medelhavet

I lördags sjönk en överfull båt med flyktingar och migranter på Medelhavet utanför Libyens kust. Hundratals människor drunknade. Det här kan vara en av de värsta tragedier de senaste 12 månaderna.

Om det bekräftas kan så många som 500 människor ha drunknat på en okänd plats mellan Libyen och Italien.

De 41 överlevande - 37 män, tre kvinnor och ett barn på tre år - räddades av ett handelsfartyg och fördes till Kalamata på den grekiska halvön Peloponnesos. Bland de som kunde räddas fanns 23 somalier, 11 etiopier, 6 egyptier och en sudanes.

På UNHCR:s portal över Medelhavet hittar du fakta, statistik och kartor.

På drift i tre dagar på havet

De överlevande berättade för UNHCR:s personal att de hade varit en del av en grupp på mellan 100 och 200 personer. De klev ombord på en 30 meter lång båt som avgick från en ort nära Tobruk i Libyen förra veckan.

- Efter flera timmar till havs försökte smugglarna överföra passagerarna till ett större fartyg. Ombord trängdes hundratals människor. Vid överföringen kantrade den stora båten och sjönk, sade UNHCR i ett uttalande.

De 41 som överlevde hade inte hunnit gå ombord på det stora fartyget, några lyckades simma tillbaka till den mindre båten. De drev runt på havet i tre dagar innan de sågs och kunde räddas den 16 april.

Fler säkra vägar för flyktingar

Hittills i år har 179 552 flyktingar och migranter nått Europa sjövägen över Medelhavet och Egeiska havet. Minst 761 har dött eller försvunnit under resan.

UNHCR fortsätter att uppmana alla länder att hitta fler lagliga och säkra vägar till Europa. UNHCR ser möjliga lösningar som fler platser för vidarebosättning (kvotflyktingar), rätt till familjeåterförening, privat sponsring och visum för arbete och utbildning. Det kommer att minska efterfrågan på människosmuggling och farliga resor över havet.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Video: fantastisk hjälp i Österrike

Vi ser fantastiska bilder från Österrike och Tyskland just nu. Människor gör allt i sin makt för att hjälpa de flyktingar som anländer från Ungern.

Det började vid middagstid den 4 september med en spontan marsch på motorvägen från Budapest mot den österrikiska gränsen med mer än 1000 frustrerade flyktingar. De marscherade i protest mot den ungerska regeringens vägran att låta dem ta tåg till Österrike och Tyskland.

Det slutade en regnig morgon i Österrike. Utmattade flyktingar anlände förvirrade och glada. De möttes av människor med handskrivna skyltar där det stod "Välkommen” som delade ut vatten och mat. Vissa hade letat igenom sina garderober för att hitta något att ge.

Andra tänkte på barnen och deras behov. Unga som gamla tog sig till tågstationen i Wien med ett gemensamt mål - att hjälpa de tusentals flyktingar som anlänt från Ungern.

Alla var där för att hjälpa människor på flykt från krig i Syrien, Afghanistan och Irak.

Anude är en av dem som kommit från Ungern. Hon flydde från våldet i den syriska staden Recca för 25 dagar sedan tillsammans med åtta andra från samma stad.

“Alla här är glada, inte rädda. Glada för att vi är i Wien. Människorna här – män, kvinnor och barn – hjälper oss. De har gett oss så mycket saker – kläder, mat, väskor, vatten, kaffe. De hjälper oss väldigt mycket.”

Generositeten bland österrikarna och frivilligorganisationer som Caritas var överväldigande.

Under förmiddagen ombads människor att sluta komma med gåvor till tågstationen. Det fungerade inte. Volontärer och frivilliga kunde helt enkelt inte stanna hemma. ”Vi måste vara där”, berättar de ”vi har inte problem med flyktingar– vi har problem med solidariteten i Europa just nu”.

Vissa flyktingar kommer att stanna. Andra kommer att resa vidare till Tyskland och andra europeiska länder.

Den här dagen anlände över 6 500 flyktingar till Österrike. Tusentals fler till Tyskland. Många är nu på väg hit - stärkta av det varma välkomnandet idag.

UNHCR berömmer Österrike, Tyskland och alla frivilliga

UNHCR välkomnar beslutet att Österrike och Tyskland tar emot tusentals flyktingar som korsar gränsen från Ungern. Det visar på ett politiskt ledarskap som bygger på humanitära värderingar.

UNHCR berömmer också alla volontärer och frivilliga i Österrike och Tyskland som samlas för att välkomna och stötta människorna när de anländer.

Över hela Europa bevittnar UNHCR ett fantastiskt engagemang från allmänheten. Bland annat driver kyrkor, frivilligorganisationer och privatpersoner i många fall regeringar att förändra sin politik och retorik.

Men den nuvarande koncentrationen av flyktingar i några få länder är inte en hållbar lösning. Det är helt klart ett akut behov av att införa en beredskapsplan för att hantera flyktingsituationen i Europa enligt UNHCR.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Video: Flyktingar fast i Ungern

Utanför tågstationen i Budapest väntar mer än 3000 flyktingar på att resa vidare. I två dagar har de varit fast här efter att de ungerska myndigheterna stängt stationen för att förhindra flyktingar att ta tåget till Österrike och Tyskland.

Människorna på stationen är förtvivlade.

Den här enorma tillströmningen av människor på flykt har satt enorm press på den ungerska regeringen. Flyktingarna här är beroende av viljan hos volontärer som delar ut mat, kläder och ger grundläggande hälsovård.

De flesta är på flykt från krig i Syrien, Afghanistan och Irak. Siffrorna visar inga tecken på att avta.

Ungern bygger ett stängsel längs gränsen mot Serbien i försök att stoppa flödet av flyktingar till landet. Men desperation har inga gränser.

Efter tre dagar av väntan bröt protester ut vid stationen.

"Det måste finnas en lösning för kvinnor och barn som har varit här länge.  De måste få ordentlig vård och ett korrekt mottagande. Därför uppmanar UNHCR  Ungerns regering att ge människor på flykt ett rättvist asylmottagande. Dessutom är det ett europeiskt ansvar. Det måste finnas vägar för de här människorna att komma vidare till andra europeiska länder. Inget enskilt land ska behöva hantera flyktingsituationen på egen hand”, säger Babar Baloch, UNHCR:s talesperson som är på plats i tågstationen.

Över 140 000 personer har sökt asyl i Ungern hittills i år, tre gånger så många som kom under de första åtta månaderna 2014.

Här i Budapest arbetar UNHCR med stadens myndigheter för att öppna ett transitboende som hjälper tillfälligt.

Utan en gemensam europeisk lösning kommer platser som den här att bli allt vanligare. Det här den största migrationen till Europa sedan andra världskriget.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig