• Sumeh är flykting som tillhör folkgruppen Karen, hon bor i flyktinglägret Ban Mai Nai Soi i norra Thailand. Hennes ansikte utstrålar styrka och stolthet.
  • Sala är flykting från Nigeria, hon är 6 år. Här tar hon anteckningar under en mattelektion i Bosso, Niger. 30 nigerianska flyktingbarn går i skolan här tillsammans med de lokala barnen.
  • En kvinna hugger ved i flyktinglägret Doro i Sydsudan. Ved för matlagning och uppvärmning är en bristvara i området, men att gå långt, till ödsliga platser, för att hämta ved kan vara farligt för kvinnor och flickor som då riskerar att utsättas för övergrepp.

Internationella kvinnodagen 2014 - jämställdhet för kvinnor är framsteg för alla

Varje år, den 8 mars, samlas  FN:s flyktingorgan  runt internationella kvinnodagen. Tillsammans med människor runt om i världen kraftsamlar vi extra mycket för att främja jämställdhet. Årets tema, "Jämställdhet för kvinnor är framsteg för alla”, belyser att vi  lever i en värld där  kvinnor och flickor behandlas sämre och diskrimineras. UNHCR arbetar aktivt för att öka jämställdheten i världen och stärka kvinnors möjlighet att bli självständiga.

Varje dag gör många kvinnor och flickor framsteg för att förbättra sina liv och uppnå jämställdhet. Men - en otalig mängd  kvinnor utsätts för sexuellt våld, diskriminering och förnekas sina rättigheter. Flickor kan inte slutföra sin utbildning och uppfylla sin dröm, och mammor kan inte ge sina barn tillräcklingt med mat.

UNHCR står upp i kampen för kvinnor och flickor på flykt, tillgodoser deras behov, och stödjer deras rätt till ett normalt, tryggt och värdigt liv och kämpar för att de en dag ska kunna återvända hem.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig