Hiv-positiv från Venezuela får hjälp i Ecuador

Video: José* lämnade Venezuela i december 2018. Att lämna sitt hemland var hans enda chans att överleva. Han lever med HIV och behandlades med gammal virusmedicin.

Han tillhör HBTQ-rörelsen och var dessutom utsatt för diskriminering och våld i Venezuela.

När José* kom till Ecuador gick han till sjukhuset för att hans immunförsvar väldigt dåligt.

På sjukhuset fick han höra talas om UNHCR:s arbete och bad om hjälp. UNHCR-personal hjälpte honom att söka asyl.

Han får psykosocial hjälp och behandling för sin sjukdom av HIAS, UNHCR:s partner. 

Han vill stanna kvar i Ecuador och hoppas att hans mamma kan lämna Venezuela snart och så att de kan starta ett nytt liv tillsammans.

José* heter egentligen något annat.

Fakta Ecuador

Ecuador har en lång tradition av att hjälpa flyktingar - många kommer från grannlandet Colombia. Det är ett av de länder i Latinamerika som tar emot flest venezuelaner som flyr den politiska, rättsliga och sociala krisen.

250 000 venezuelaner uppskattas befinna sig i Ecuador. Regeringen tillhandahåller former av laglig vistelse. 90 000 uppehållstillstånd har utfärdats (från mitten av oktober 2018).

De som har bosatt sig i Ecuador bor i stadsområden i Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca och Ibarra.

Transitland för flyende

Det är också ett transitland för flyktingar och migranter. Hundratusentals människor passerar landet för att sedan resa vidare.

Sedan 2018 har 816 000 venezuelaner flytt till eller passerat genom Ecuador. Cirka 20 procent av dem har kommit hit för att de har särskilda behov som gravida kvinnor, ensamma barn och personer med kroniska sjukdomar eller funktionshinder.

Många som lever med hiv har tvingats fly på grund av brist på behandling. Tack vare Ecuadors folkrättsliga lagar kan de få tillgång till vård.

UNHCR ger skydd och delar ut nödhjälp vid gränserna och längs flyktvägarna.

Källa: A chance to live - The quest of Venezuelan refugees and migrants with HIV/AIDS 

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Öppna dörrar för människor som flyr Venezuela

För flera år sedan tvingade den väpnade konflikten i Colombia dem att lämna allt bakom sig. Idag har de öppnat sina hem och ger 150 människor på flykt från Venezuela en trygg plats att bo på.

Hon flydde strider i Colombia

När Graciela Sánchez kom till Las Delicias första gången behövde hon skydd. Hon bar på sina två barn och hade bara lite kläder med sig. Hon hade förlorat allt hon ägde i den väpnade konflikten i Caquetá, i västra Colombia.

2007 bosatte sig Graciela i en kuperad förort till Cúcuta, i östra Colombia, eftersom den ligger nära gränsen till Venezuela.

Då var Venezuela en livlig plats ...

På den tiden var Venezuela en livlig plats med affärer och marknader. Många colombianer gick över gränsen varje dag för att jobba eller handla.

– Vi colombianer var helt beroende av att ta oss över gränsen, berättar Graciela.

Nu är verkligheten det motsatta

Idag är verkligheten i Venezuela det motsatta. Över tre miljoner venezuelaner har lämnat sitt hemland. 5 500 människor passerar gränsen till Colombia dagligen i hopp om att stanna i landet eller fortsätta resan söderut.

Över 35 000 människor kommer in Colombia via gränsövergången i norra Santander varje dag. Många av venezuelanerna söker skydd, andra behöver mat eller mediciner och återvänder sedan tillbaka till sitt land.

Behoven i Colombia ökar

Krisen i Venezuela blir växer. I staden Cúcuta, på den colombianska sidan av den mest trafikerade gränspunkten, kämpar hälsokliniker och socialtjänster för att klara av venezuelaners växande behov.

Äkta solidaritet mellan grannar

I ett exempel på äkta solidaritet har grannar i förorten Las Delicias öppnat sina hem för människor som flyr från Venezuela. 23 familjer erbjuder 150 venezuelaner en plats att bo på.

UNHCR hjälper till

På familjernas önskan hjälper UNHCR, FN:s flyktingorgan, till med att betala för vatten och elektricitet. Stödet förbättrar deras livsvillkor på bästa sätt – enligt familjerna själva.

– Stödet i Las Delicias bygger på fem års erfarenhet av en befolkning på flykt och ska stärka gemenskapen och främja aktiviteter som gynnar alla i samhället, säger Rafael Zavala, chef för UNHCR:s kontor i Cúcuta.

De flesta grannar i Las Delicias vet vad venezuelanerna går igenom – över 60 procent av dem har själva tvingats på flykt till följd av den väpnade konflikten i Colombia.

– Jag förlorade allt. Jag kom hit med tomma händer. Efter att ha varit igenom det bestämde jag mig för att öppna mitt hem för venezuelaner, säger Graciela.

Källa: Displaced Colombians open their doors to Venezuelan refugees and migrants

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Video: Volontärer lagar mat till flyende från Venezuela

I gränsområdet mellan Colombia och Venezuela delar volontärer ut gratis mat och ger sitt stöd till människor som flyr från Venezuela.

UNHCR:s chef Filippo Grandi har träffat dem.

– Det är, tycker jag, ett rörande exempel på hur människor själva svarar på den här situationen – hjälper till, visar solidaritet, ger sitt stöd, till och med psykologiskt stöd och musik till sina bröder och systrar som har drabbats av sådan olycka, berättar Grandi efter besöket.

Många av dem som kommer hit söker internationellt skydd.

Medborgarhuset Divina Providencia

I den colombianska gränsstaden Villa del Rosario, nära Cúcuta passerar tusentals människor från Venezuela in i Colombia via Simón Bolivar-bron varje dag.

I medborgarhuset Divina Providencia träffar Grandi volontärer från både Colombia och Venezuela. Här lagar volontärerna mat som de delar ut gratis mat till nyanlända. De erbjuds också musik, rådgivning och hälsokontroller gratis.

Divina Providencia drivs av en lokal kyrka med stöd av UNHCR.

Grandi besöker Latinamerika

Filippo Grandi som är FN:s flyktingkommissarie har besökt i fyra länder i Latinamerika (Colombia, Argentina, Peru och Ecuador) för att se vilka behov som finns – både hos de flyende från Venezuela och länderna som hjälper dem.

Grandi träffar regeringar och partnerorganisationer för att diskutera situationen och hitta mer internationellt stöd. Han uppmanar omvärlden att göra mer för att hjälpa.

Källa: unhcr.org (UNHCR to intensify aid to Venezuelans in Colombia)

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
 • Tusentals människor korsar gränsen över Simon Bolivar-bron från Venezuela till Colombia varje dag. Läget väntas bli sämre. UNHCR stärker insatserna.
  Tusentals människor korsar gränsen över Simon Bolivar-bron från Venezuela till Colombia varje dag. Läget väntas bli sämre. UNHCR stärker insatserna.

Krisen växer i Venezuela, UNHCR på plats och hjälper

Miljoner människor flyr från Venezuela

Flykten från Venezuela är den största i Latinamerikas och Karibiens nutida historia. Sedan 2014 har den politiska, humanitära, sociala och ekonomiska utvecklingen tvingat över 3 miljoner människor att lämna landet. Situationen förvärrades under 2017.

Det blev värre. Offentliga siffror visar att cirka 2 miljoner venezuelaner lämnade landet under 2018 – utan hopp om att återvända den närmaste tiden.

– Människor som jag har träffat berättar om hunger, brist på sjukvård, osäkerhet, hotelser och rädsla. Familjer, ensamstående kvinnor, barn, unga pojkar och flickor – alla lever i extrem utsatthet. Ingen såg någon annan lösning än att lämna sitt land – ibland för att gå i flera dagar – i hopp om att leva i värdighet och bygga upp en framtid, säger Eduardo Stein, UNHCR:s och IOM:s gemensamma representant för venezuelanska flyktingar och migranter.

Latinamerika och Karibien påverkas mest

Latinamerika och Karibien påverkas mest av de stora flyktingströmmarna. Länderna har visat solidaritet och generositet. De håller i stort sett gränserna öppna – trots att deras resurser är ansträngda.

Sedan 2017 har UNHCR stärkt beredskapen och ökat hjälpinsatserna för att möta de växande behoven. För att klara av att hjälpa dem som flyr krävs samarbete mellan länderna i regionen och stöd från internationella samfundet.

7 fakta om flykten från Venezuela

Siffror är från 30 november 2018.

 1. Enligt siffror från regeringen har antalet venezuelaner i Latinamerika ökat från 700 000 under 2015 till över tre miljoner i november 2018. Den totala siffran är sannolikt högre eftersom de flesta datakällor inte redovisar venezuelaner utan rättslig status (regular status).
 2. Fler än 5000 människor flyr dagligen. Grannländernas resurser är på bristningsgränsen. Om behoven inte möts ökar risken för främlingsfientlighet.

 3. 959 000 venezuelaner har rättslig status och 375 174 har ansökt om asyl i regionen (se dataportalen för de senaste siffrorna).
 4. Många venezuelaner saknar rättslig status på grund av olika faktorer som brist på dokumentation (ID-handlingar), administrativa hinder, långa väntetider för rådgivning eller höga ansökningsavgifter. I vissa länder lever de utan rättigheter och tillgång till sociala tjänster. Det gör dem extra utsatta för utnyttjande, övergrepp, våld och diskriminering.
 5. Troligtvis kommer situationen att fortsätta under 2019. Det beräknas att finnas 5,3 miljoner flyktingar och migranter från Venezuela i slutet av 2019.
 6. Majoriteten av flyktingarna från Venezuela väntas anlända till Colombia. Hälften av dem kommer att stanna i landet och den andra hälften ta sig vidare till Ecuador, Peru och i mindre utsträckning söder ut. Brasilien väntas ta ett stort antal.
 7. UNHCR och IOM (Internationella Organisationen för migration) samordnar hjälpinsatserna för människor som flyr från Venezuela.

UNHCR:s hjälpinsatser

Tillsammans med partner ger UNHCR skydd och hjälp. Extra utsatta grupper prioriteras. Hjälpinsatser består av:

 • Direkt katastrofhjälp: människor får livräddande nödhjälp som mat, akuthem, sjukvård samt utbildning och juridisk hjälp.
 • Skydd: med ökad närvaro i gränsområden och längs flyktvägarna stärks arbetet med registrering och dokumentation. Extra stöd ges till de mest sårbara som barn, ursprungsfolk, äldre, gravida och ammande kvinnor, HBTQ-personer, funktionsnedsatta och människor som lever med hiv. Förebyggande insatser och åtgärder mot sexuella övergrepp och könsrelaterat våld prioriteras också.
 • Integration: ökade insatser för ge flyktingar möjlighet att arbeta, försörja sig själva och att barnen ska inkluderas i nationella skolsystem.
 • Stärka länder som välkomnar människorna som flyr.

Källa: unhcr.org och data.unhcr.org

Ulrika Forsberg

Webbansvarig