Skip to main content

Hjälp flyktingar, varje månad!

Coronaviruset

Utbrottet av coronaviruset och Covid-19 är globalt och måste hanteras med solidaritet och samarbete. UNHCR behöver din hjälp för att hindra spridningen.

Solidaritet är avgörande om att bekämpa coronaviruset.
Filipo Grandi är FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef

Tillsammans kan vi stoppa spridningen av coronaviruset och skydda världens mest utsatta.

Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie

Samarbete och medmänsklighet

En syrisk mamma hjälper en pojke med munskydd i ett flyktingläger i Libanon
Ritzau Scanpix

Världshälsoorganisationen (WHO) har förklarat utbrottet av coronaviruset – som orsakar sjukdomen Covid-19 en pandemi och ett internationellt hot mot människors hälsa. Över 170 länder är drabbade.

Hittills har det bara rapporterats om ett fåtal fall av Covid-19 (Coronavirus disease 2019) bland flyktingar.

"Viruset kan drabba vem som helst. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att de globala insatserna gäller alla människor. Att ge tillgång till hälsovård – även de mest marginaliserade i samhället – är det bästa sättet att skydda oss på. Alla på den här planeten bör få tillgång till sjukvård", säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Vad gör UNHCR?

Över 70 miljoner människor är på flykt i världen. Många lever på platser som är tätbefolkade, andra i fattigdom i städer – med liten tillgång till sjukvård.

Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 är globalt och måste hanteras med solidaritet och samarbete. UNHCR behöver din hjälp för att hindra spridningen.

UNHCR:s arbete för att bromsa coronaviruset bygger på tidigare erfarenheter av SARS, ebola och influensautbrott.

Den snabbt föränderliga karaktären av viruset gör att UNHCR stärker sin insatser.

Här är 5 exempel på vad UNHCR gör just nu:

  • Informerar flyktingar om coronaviruset och hur smitta kan undvikas.
  • Ser till att flyktingar har tillgång till tvål och vatten.
  • Stärker hälso- och sjukvårdsinsatser.
  • Utbildar sjukvårdspersonal i fält för att upptäcka och förebygga coronaviruset.
  • Samarbetar med myndigheter och WHO för att se till att flyktingar ingår i nationella insatser för att hantera spridningen av coronaviruset.

Följ bloggen

Det senaste om hur coronaviruset drabbar flyktingar.