Skip to main content

Delicato och Stiftelsen Einar Belvén

Flyktingsituationen lämnar ingen oberörd. Delicato och Stiftelsen Einar Belvén hjälper människor på flykt: "UNHCR gör en insats som vi vill stödja."

UNHCR, Delicato och Stiftelsen Einar Belvén

Den katastrofala flyktingsituationen fortsätter och lämnar ingen oberörd. Delicato Bakverk AB och Stiftelsen Einar Belvén ökar därför sitt engagemang genom att skänka två miljoner kronor till UNHCR för att hjälpa och stödja människor på flykt.

– Vi vet att hjälpbehovet är enormt och vill naturligtvis, som så många andra, göra det vi kan för att fortsätta att bidra. UNHCR gör tydlig och konkret nytta i allt från den mest akuta krishjälpen till att skapa trygga platser för utsatta människor. Vintern är här nu och belastningen är oerhörd, både i Syrien och i de närliggande områdena. Här gör UNHCR en avgörande insats som vi vill stödja, säger Kenneth Belvén ägare av Delicato

Delicatos grundare Einar Belvén startade stiftelsen som bär hans namn, år 1991. Sedan dess arbetar stiftelsen aktivt för att stötta barn, ungdomar, äldre och sjuka bland annat genom donationer.

– Min farfar var en sann entreprenör. Han grundade stiftelsen med en önskan om att bidra till allas möjlighet till utveckling och ett värdigt liv. Krissituationen hade berört honom väldigt mycket, och speciellt hur barnen påverkas. Det här bidraget är i hans anda, säger Ellinor Belvén.

Totalt har Delicato och Stiftelsen Einar Belvén skänkt 5,5 miljoner kronor till UNHCR:s arbete under de senaste fyra åren.