Akut kris Jemen

Två miljoner människor är på flykt från bombattacker och flyganfall i Jemen. Inbördeskriget har slagit landet i spillror. Det är en av världens största och mest akuta kriser.

17 miljoner människor är har inte tillräckligt med mat. 80 procent av befolkningen är beroende av stöd från hjälporganisationer. Många lever i fattigdom i överbefolkade bosättningar.

Brist på sjukvård, epidemier och sönderbombade marknader leder till undernäring. Det har varit ett problem länge – de senaste tre åren är undernäring ett akut problem.

UNHCR i Jemen beskriver situationen som ”En bortglömd humanitär katastrof ... som förvärras varje dag."

Vad gör UNHCR?

UNHCR har åtta fältkontor i Jemen. Trots säkerhetsrisken är personal på plats med tält, hälsovård, vatten och nödhjälp. Utsatta barn och offer för sexuella övergrepp får särskilt stöd.