På flykt: Jemen

Nordjemen och Sydjemen blev ett land, Jemen, 1990. Enandet var fredligt men motsättningar mellan norr och söder finns kvar. 

Under arabiska våren 2011 utbröt våldsamma protester mot regimen. Presidenten avsattes 2012.

Situationen förvärrades i mars 2015. Flygattacker och intensiva strider slog hårt mot befolkningen i hela landet. Tusentals familjer har tvingats fly från sina hem. FN uppskattar att 21,1 miljoner människor (80 procent av befolkningen) behöver humanitär hjälp.

Mer än 2,5 miljoner människor är på flykt inne i Jemen. Människor flyr landet. Nästan 170 000 människor har sökt skydd i Gulfregionen och på Afrikas horn.

Tack till dig som hjälper människor på flykt.