• 29 november 2017 nådde en hjälpsändning med mat och mediciner fram till östra Ghouta.
    29 november 2017 nådde en hjälpsändning med mat och mediciner fram till östra Ghouta.

FN: Situationen i Syrien förvärras - mer hjälp behövs till Ghouta

"Vi är djupt skakade och upprörda över den brutalitet och hänsynslöshet mot civila som vi ser i östra Ghouta och andra delar av Syrien."

UNHCR, UNDP och OCHA informerade i dag FN:s medlemsstater om läget i den pågående krisen i Syrien och behovet av fortsatt stöd till syriska flyktingar, och till grannländerna som generöst har erbjudit dem skydd.

– Nu är det viktigare än någonsin tidigare att upprätthålla och stärka det internationella stödet till grannländerna Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten som har tagit emot 5,5 miljoner syriska flyktingar. De fortsätter att göra mänskligheten en tjänst, vid en tidpunkt när läget i Syrien är omänskligt, sa cheferna på de tre FN-organisationerna och fortsätter:

– Vi är djupt skakade och upprörda över den brutalitet och hänsynslöshet mot civila som vi ser i östra Ghouta och andra delar av Syrien idag. Vi uppmanar till omedelbart eldupphör, skydd av civila och möjlighet att skicka in hjälpsändningar till östra Ghouta, snabb evakuering av sjuka och skadade personer och säker passage för civila som vill lämna området.

Sju år av oavbrutet våld i Syrien

Nästan sju år av oavbrutet våld i Syrien har tvingat hälften av Syriens befolkning att lämna sina hem. 6,1 miljoner är på flykt i landet och 5,5 miljoner syrier bor som flyktingar i grannländerna.

Trots de närliggande ländernas generositet lever de flesta syriska flyktingfamiljer under fattigdomsgränsen. Människor kämpar för att överleva.

Ny hjälpplan

I december förra året släppte FN:s organisationer och cirka 270 NGO-partner en plan för att hjälpa utsatta i regionen (Regional Refugee and Resilience Plan - 3RP) under 2018. Planen går ut på att stödja över fem miljoner flyktingar från Syrien och 3,9 miljoner av grannländernas befolkning.

– Det är viktigt att det internationella samfundet fortsätter att stödja syriska flyktingfamiljer vars behov och utmaningar ökar varje dag, vecka, månad och år, betonar FN.

3RP-planen syftar till att skydda flyktingbefolkningen, utbildning, hälsa, livsmedelsförsörjning, försörjning och vatten och sanitet till utsatta grupper.

Fakta: UNHCR, UNDP och OCHA

  • UNHCR: FN:s flyktingorgan - arbetar för att skydda och hjälpa människor som tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse.
  • OCHA: FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp.
  • UNDP: FN:s organ för global utveckling.

Källa: Gemensamt pressmeddelande från UNHCR, UNDP och OCHA

Robin Alvarsson

Ansvarig sociala medier & email
  • Bilden är tagen i det sönderbombade Homs 2014.
    Bilden är tagen i det sönderbombade Homs 2014.

Läget i östra Ghouta en katastrof

Läget i östra Ghouta i närheten av Damaskus beskrivs som det värsta sedan ett kemiskt vapenangrepp 2013. Attackerna fortsätter för femte dagen i rad. Enligt FN har minst 346 civila dödats och nästan 900 skadade.

Enligt den engelska organisationen Syrian Observatory for Human Rights är mer än 50 barn bland dem som har dött.

António Guterres, FN:s generalsekreterare, kräver ett omedelbart slut på striderna och kallar östra Ghouta för "helvetet på jorden".

FN:s samordnare i Syrien, Panos Moumtzis, är "förskräckt" av det "ständigt stigande våldet" och om rapporter om attacker mot sex sjukhus i området.

Över 350 000 civila är kvar i östra Ghouta. Sedan belägringen av det rebellkontrollerade området startade 2013 är det är brist på läkemedel. 

UNHCR vädjar om eldupphör för att undvika en massaker.

"Syrierna kan inte fly för att gränserna är stängda. De fortsätter att dö. Glömmer vi Syriens folk?" UNHCR:s högsta chef Filippo Grandi.

FN:s säkerhetsråd uppmanas till omröstning om ett eldupphör på 30 dagar för att evakuera hundratals skadade människor som snabbt behöver vård, och tillåta att humanitär hjälp släpps in.

Ge en gåva och hjälp människorna i Syrien.

Källa: unhcr.org - The Refugee Brief

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Syriska krigsbarn får ett nytt hem

Joel Andersson jobbar med hjälpsändningar på UNHCR i Syrien. Det svåraste med jobbet är att se så många barn lida.

– Jag vill att du ska träffa Farah. Hennes namn betyder glädje men hon har aldrig upplevt något annat än krig. Efter sju år är Syrien fortfarande nutiden största flyktingkris, berättar Joel. Han passar också på att tacka alla i Sverige som är med och hjälper.

– Jag vill tacka dig som är med och räddar liv. Med dina gåvor kan UNHCR hjälpa fler.

Femåriga Farah är krigsbarn från Syrien

Många barn i Syrien har inte upplevt annat än krig.

I ett övergivet litet hotell i Homs drivs ett barnhem. Hit fördes barn från ett större barnhem som förstörts i en attack. Några av barnen är föräldralösa. Andra är övergivna.

UNHCR har träffat Farah som blev föräldralös när hon var två år.

– Vad heter du?
– Farah
– Hur gammal är du?
– Jag är fem år. Jag kommer ihåg när de bombade barnhemmet. Vi packade alla våra saker och åkte till det här hotellet.

Kriget i Syrien hade redan brutit ut när Farah föddes. Hon blev föräldralös när hon var två år.

Räddad ur rasmassorna

Farah räddades ur rasmassorna efter en bombattack. Hon förlorade hela sin familj i attacken.

I barnhemmet får Farah gå på förskola.

– Vad kan du på engelska?
– Ett. två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.

Många barn bär på hemska minnen efter kriget. Barnhemmet kan drivas tack vare donationer. UNHCR bidrar med förnödenheter och psykosocialt stöd.

”Jag blir ledsen och önskar att vi kunde ta emot alla barn”

Väntetiden att få en plats på barnhemmet är lång - 48 barn står i kö.

Bodour är föreståndare på barnhemmet och berättar:

– Det ringer varje dag. Och familjer kommer hit. De vill placera sina barn här, men det finns inte plats. Jag blir ledsen och önskar att vi kunde ta emot alla barn. De är verkligen utsatta.

Barn ska få vara barn, även om de förlorat sitt hem och sina föräldrar.

Uppdaterad: 2018-02-01

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

Nyårshälsning från Libanon: Börja året med en gåva

Se klippet: Karolina Billing Lindholm är på plats i Libanon och hjälper syriska flyktingar. Hon ser hur dina pengar räddar liv - varje dag.

Karolina berättar:

"Libanon är det land i världen som har tagit emot flest flyktingar i förhållande till sin befolkning. Mer än en miljon människor har flytt hit från krigets Syrien. Många av dem kommer nu uppleva sin sjunde vinter på flykt.

Människor här är extremt utsatta och behoven är enorma. Du kan hjälpa dem här att hålla värmen i vinter. Tack för att du ger din gåva idag."

I kriget är folket förlorarna

Kriget i Syrien har pågått sedan i mars 2011.

Det finns inga tydliga vinnare i det här kriget, men förlorarna är mycket tydliga. Det är folket från Syrien – barnen, kvinnorna, de sårbara, de sjuka, de svaga.

Utan något slut på striderna i Syrien i sikte. Efter nästan sju år av brutal konflikt. Situationen för 5,4 miljoner flyktingar i regionen blir alltmer desperat.

De flesta lever under fattigdomsgränsen och kämpar för få pengar till mat och hyra medan skulderna stiger.

En miljon flyktingar i Libanon

En miljon syrier har sökt skydd i Libanon. I det lilla landet med fyra miljoner invånare är var fjärde människa syrisk flykting.

Landets resurser nådde gränsen för länge sedan. Flyktingarna är extremt utsatta med få framtidsutsikter. Deras besparingar är slut. De är fattiga och har inga pengar till mat och boende. Många har förlorat hoppet om att återvända hem.

Nu har du chansen att bidra.

Varm tack till dig som är med och hjälper. Din gåva räddar liv.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig