• Sverige för UNHCR:s ordförande Nicklas Wigren tog emot checken på 24 miljoner kronor på gårdagens förmånstagarfest.
    Sverige för UNHCR:s ordförande Nicklas Wigren tog emot checken på 24 miljoner kronor på Svenska PostkodLotteriets förmånstagarfest.

Sverige för UNHCR får 24 miljoner kronor av Postkodlotteriet

Under gårdagens förmånstagarfest delade Svenska PostkodLotteriet ut dryga 1,1 miljarder till 55 ideella organisationer.

Sverige för UNHCR var på plats och tilldelades 24 miljoner kronor till stöd för UNHCR:s arbete för människor på flykt.

– Vi är så tacksamma för detta viktiga bidrag från PostkodLotteriet. I en värld där allt fler människor tvingas fly från sina hem på grund av krig och förföljelse är varje krona livsviktig. Med årets utdelning kan UNHCR se till att fler människor på flykt får hjälp och förutsättningar för att skapa en bättre framtid, säger Elin Stråkendal, insamlingschef på Sverige för UNHCR.

– Alldeles för många människor i världen lever i flykt. Tack vare våra kunder kan vi fortsätta att stötta FN:s flyktingorgans arbete med att ge dessa utsatta människor nödhjälp runt om i världen, säger Robert Hårdh, välgörenhetschef för Novamedia Sverige som driver Svenska PostkodLotteriet.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig

PostkodLotteriet ger utbildning till 40.000 barn på flykt

Mitt i ett brinnande krig kanske skolgång verkar som en lyx. Men för barn på flykt är det livsviktigt. Nu har UNHCR med stöd från Svenska PostkodLotteriet sett till att 40 000 barn på flykt kan gå i skolan.

Hopp om framtiden

För barn på flykt är utbildning avgörande för att de ska kunna skapa sig en bättre framtid. Att gå i skolan hjälper dem att få struktur i en kaotisk tillvaro och ger hopp om framtiden. Det minskar risken att leva i fattigdom, rekryteras som barnsoldat eller utsättas för våld och övergrepp.

Hälften av barnen går i skolan

Tyvärr är verkligheten en annan för många barn. En rapport från UNHCR visar att endast hälften av alla barn på flykt går i skolan. Flyktingbarn löper fem gånger större risk än andra barn att gå miste om sin utbildning – och skillnaden ökar med åldern. Det vill UNHCR ändra på!

7 miljoner från PostkodLotteriet

Förra året tog Sverige för UNHCR emot sju miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet till stöd för grundutbildning för barn på flykt. Stödet motsvarar skolgång för 40 000 barn. Projektet pågår i Tchad, Kenya, Uganda, Rwanda, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Jemen och Syrien.

Att se till att barn på flykt har tillgång till utbildning är en viktig del av UNHCR:s arbete. UNHCR bygger skolor, utbildar lärare och delar ut skolmaterial som pennor, papper och skolböcker.

Globala målen

Utbildning för barn på flykt är även del av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål nummer fyra, ”God utbildning för alla”, kan inte uppfyllas om inte barn på flykt får gå i skolan.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009.

Ulrika Belin

Kommunikatör
  • - Tack vare årets utdelning kommer UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.
    - Tack vare årets utdelning kommer UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Sverige för UNHCR får 25 miljoner kronor av PostkodLotteriet

Sverige för UNHCR får 25 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet.

– Jag vill rikta ett stort tack till PostkodLotteriet för deras viktiga bidrag. Allt fler familjer tvingas på flykt i världen och behoven är enorma. Tack vare årets utdelning kommer UNHCR kunna se till att fler människor på flykt får skydd, mat, medicin och tak över huvudet, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt tagit emot över 128 miljoner kronor i stöd. Under gårdagens utdelning fick sammanlagt 53 ideella organisation dela på över 1,1 miljarder kronor.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig
  • Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under PostkodLotteriets förmånstagarfest.
    Amelie Häger och Nicklas Wigren, ordförande i Sverige för UNHCR, tar emot checkarna under Postkodlotteriets förmånstagarfest.

27 miljoner kronor från PostkodLotteriet

Vid gårdagens förmånstagarfest fick Sverige för UNHCR totalt hela 27 miljoner kronor av Svenska PostkodLotteriet. Pengarna kommer att användas till att ge skydd och nödhjälp till människor på flykt, samt till ett projekt för flyktingbarns utbildning.

– Ett stort, varmt tack till PostkodLotteriet! Just nu är 60 miljoner människor på flykt i världen – den högsta siffran sedan andra världskriget. Behoven är enorma. Med PostkodLotteriets generösa bidrag kan UNHCR se till att fler människor på flykt får skydd, mat, kläder och tak över huvudet och att fler flyktingbarn kan gå i skolan, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Utöver basstödet på 20 miljoner fick Sverige för UNHCR även 7 miljoner för att finansiera ett projekt som ger grundutbildning till omkring 40 000 barn på flykt i 12 länder.

Årets utdelning är en ökning från förra året då Sverige för UNHCR tog emot 15 miljoner kronor i basstöd och senare under året ytterligare 11 miljoner för ett specialprojekt i Irak. Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009 och har totalt mottagit 74 miljoner kronor i stöd från lotteriet.

Totalt delade Svenska Poskodlotteriet ut 1,1 miljard kronor till 55 ideella organisationer under gårdagens förmånstagarfest.

Ulrika Forsberg

Webbansvarig