fbpx Svenska Postkodlotteriet | Sverige för UNHCR Skip to main content

Skyddar världens flyktingar.

Tack Postkodlotteriet!

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2009.

Flyktingbarn från Burundi.
Foto: UNHCR/Kate Holt
Tack Postkodlotteriet som hjälper flyktingbarn från Burundi.

Postkodlotteriet och UNHCR

Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet sedan 2009. Sedan starten av samarbetet har Sverige för UNHCR mottagit 187,5 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Av den summan har 44,2 miljoner kronor tilldelats för Specialprojekt.

2019 fick Sverige för UNHCR 20,4 miljoner kronor i basstöd från Postkodlotteriet. Basstödet är inte öronmärkt och används för att ge skydd och nödhjälp till världens flyktingar där det behövs allra mest.

Specialprojekt finansierade av Postkodlotteriet

Varje år har förmånstagare till Postkodlotteriet möjligheten att få ett specialprojekt finansierat genom att skicka in en projektansökan. Totalt har Sverige för UNHCR fått 44,2 miljoner kronor genom fonden för specialprojekt.

Next Generation: Kids and Integration

2019 fick Sverige för UNHCR 4,5 miljoner kronor för specialprojektet Next Generation: Kids and Integration. Det är ett partnerskapsprojekt med Rädda Barnen på totalt 9 miljoner kronor som syftar till att skapa säkerhet, skydd och tillgång till vård för burundiska flyktingbarn i Rwanda och samtidigt öka deras integration i det rwandiska samhället. Detta sker både i flyktinglägret Mahama samt städerna Kigali och Huye i landet. Projektet har tre huvudpelare:

  • Barns rätt till säkerhet och skydd.
  • Tillgång till sjukvård.
  • Integrering av flyktingar i nationella sjukvårds- och skyddssystem.

Nyheter

Nytt från Postkodlotteriet på bloggen.